Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Duo 2002

DUO2002 is de openbare school in de deelgemeente Delfshaven in de wijk Spangen. Locatie Kasteel Spangen aan de Nicolaas Beetsstraat is de hoofd- vestiging, locatie de Starrenburg aan de Bilderdijkstraat is de nevenvestiging. Beide locaties hebben een peuterspeelzaal in het gebouw. De peuterspeelzalen vallen onder het bestuur van de overkoepelende organisatie voor peuter- speelzalen in Delfshaven: DISCK.

Ons onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Het leerlingvolgsysteem (LVS) houdt nauwgezet bij hoe elke leerling zich ontwikkelt. Door persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt elke leerling de zorg en ondersteuning die hij/zij nodig heeft.
Wat vinden wij belangrijk?
  • rust, orde en regelmaat
  • een prettige school- en klassensfeer
  • een rijke leeromgeving
  • een centrale plaats voor taal, schrijven, rekenen met bovenaan: lezen
  • moderne, goede methoden en leermiddelen
  • extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben
  • goede sociaal emotionele vaardigheden
  • zinnige activiteiten na schooltijd
  • elke dag beweging
  • goede samenwerking tussen school en ouders
Een veilige school is de basis voor ons allen. Vanuit een gevoel van veiligheid kan iedereen met plezier naar school gaan en leren.

Een prettige, ordelijke schoolomgeving zowel in als rondom de school is ons streven. Op beide locaties zijn op verschillende plaatsen camera’s, het toezicht op de schoolomgeving is daarmee steeds gewaarborgd.


Algemene contactgegevens
13BC Duo 2002
www.duo2002.nl
duo2002@duo2002.nl
Locaties
Duo 2002, locatie Kasteel Spangen
Nicolaas Beetsstraat 4
3027AR Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-4152770
Fax: 010-4151985
Duo 2002, locatie Starrenburg
Bilderdijkstraat 322
3027SN Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-4154909
Fax: 010-4158185
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Ellen van den Brand
Directie:
Manja Voogd
Directeur a.i.

Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool