zoeken

Rotterdams (Taal) Effect

Rotterdams (Taal) Effect is de naam van een duurzaam taalproject dat in oktober 2010 met een pilot van start ging.

 

Leerlingen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs doen, met een tussenpoos van enkele maanden, twee maal een taaltoets (Diataal). Externe deskundigen analyseren en interpreteren de resultaten. Op grond daarvan voorzien zij de scholen van adviezen op het gebied van hun taalonderwijs. Vergelijking van de resultaten op bovenbestuurlijk niveau moet inzicht bieden in de effectiviteit van de verschillende interventies en werkwijzen. De externe deskundigen zorgen voor de overdracht van de kennis en kunde op het gebied van de analyse, interpretatie van de resultaten.

Kijk voor meer informatie op: www.rotterdamstaaleffect.nl