zoeken

Minerva

Minervascholen zijn scholen met een passend aanbod voor de meerbegaafde leerling. Zij hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van kennis op dit gebied en hebben aantoonbaar hun werkwijze afgestemd op deze leerlingen. De volgende scholen hebben het Minervapredicaat al verdiend:

 

Klik hier voor een overzicht van Minervascholen.

 

Onder de noemer meerbegaafd valt een grote, diverse groep van leerlingen met uiteenlopende behoeften en persoonlijkheidskenmerken. De diversiteit onder de verschillende Minervascholen doet recht aan die verschillen. Lees de specifieke beschrijvingen van de verschillende scholen om te ontdekken welke school het best bij uw kind past.

 

Wat houdt Minerva in?

Minerva staat voor passend onderwijs voor de meerbegaafde leerling. Begaafde en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier en in een ander tempo dan andere leerlingen. Het traditionele, reguliere aanbod is daar niet voldoende op afgestemd. Om een goede leerhouding te kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen te kunnen presteren hebben deze leerlingen een aanbod nodig dat is afgestemd op hun mogelijkheden. Zo kan voorkomen worden dat leerlingen gedemotiveerd raken, gaan onderpresteren en zich niet goed ontwikkelen. Scholen die een goed aanbod hebben voor deze leerlingen zien dat kinderen (weer) met plezier naar school gaan, zich herkend voelen in wie ze zijn en tot betere prestaties komen. Minerva ondersteunt scholen in hun ontwikkeling op dit gebied.

 

Vanuit Minerva worden activiteiten ondernomen die nodig zijn om BOOR-scholen te ondersteunen in het (verder) ontwikkelen van passend onderwijs voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Hierbij moet gedacht worden aan professionalisering van leerkrachten en teams, uitwisselen van best practices, organiseren van Minervagroepen en het inzetten van specifieke materialen en methodes.

 

In de praktijk heeft dat er toe geleid dat er een groeiend aanbod is van scholen die zich kunnen profileren met een goed aanbod voor de (hoog-)begaafde leerling, variërend van scholen met een verrijkingsprogramma voor de goede presteerder tot een daVinciklas waarin (zeer) hoogbegaafde leerlingen wekelijks bij elkaar komen om te profiteren van een specifiek aanbod. Maar ook scholen die een fulltime voorziening biedt voor de hoogbegaafde leerling.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar minerva@stichtingboor.nl.