zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Kindcentrum IJsselmonde

‘De plek waar jij naar school gaat!’

 

De school

Kindcentrum IJsselmonde biedt basisschool en speciaal basisonderwijs. Wij zijn een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Welke cultuur, religie of sociale achtergrond een kind ook heeft. We leren kinderen om respect voor elkaar te hebben. Bij ons mag elk kind zichzelf zijn. 

In het gebouw vindt u ook Stichting Kinderopvang Peuter en Co, Centrum voor Jeugd en Gezin, een fysiotherapeut, een diëtist en een logopedist. Alles onder één dak. Fijn, want zo krijgen kinderen snel alle zorg en aandacht die ze nodig hebben. 


Het onderwijs

Het onderwijs op Kindcentrum IJsselmonde kenmerkt zich doordat we meer onderwijstijd inzetten en de focus hebben op: gezonde levensstijl, Nederlandse taal en executieve functies. We richten ons in het onderwijs op vier pijlers: zorg, gezondheid, zelfredzaamheid en (taal)ontwikkeling.


Om dit te bewerkstelligen kiezen we voor een kindcentrum waarin kinderen van 0 tot 13 welkom zijn. Het Kindcentrum IJsselmonde levert zowel basisonderwijs (regulier en SBO) alsook voorschool en voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.
De uitgangspunten van ons onderwijs zijn:

 • Thematisch onderwijs. Per jaar diepen we ongeveer vier thema’s uit;
 • Aandacht voor sociale vaardigheden en sociale veiligheid;
 • Gezonde voeding en beweging als onderdeel van de dagelijkse routines;
 • Focus op Nederlands;
 • Veel muziek in de school;
 • Zorgpartners in het Kindcentrum zorgen voor korte lijnen en maken preventief handelen mogelijk

Waarden

We vinden vier dingen heel belangrijk: alle kinderen hebben zorg nodig, dat ze meer leren over taal en gezond leven en dat ze zichzelf kunnen redden. Dit noemen we onze vier pijlers. Deze pijlers krijgen aandacht binnen het Kindcentrum en in de wijk.  

 

IKC IJsselmonde is de plek voor onderwijs, opvang, zorg en gezondheid. Hier voelen kinderen zich veilig en gesteund , zodat ze opgroeien en leren hoe zij zich kunnen redden in de wereld. We laten kinderen ontdekken hoe ze op een fijne manier omgaan met elkaar en met grote mensen.


Doelstellingen:

Als Kindcentrum hebben wij de volgende doelen geformuleerd:

 1. Het bieden van kwalitatief goed en handelingsgericht onderwijs
 2. Het tegen gaan van segregatie.
 3. Het verminderen van versnippering in aanbod en zorg
 4. Passend, zoveel mogelijk inclusief, onderwijs
 5. Het bieden van meer onderwijstijd met een evenwichtige spreiding en bij alle activiteiten de focus op gezonde levensstijl, Nederlandse taal en executieve functies (om zelfredzaamheid te vergroten)Algemene contactgegevens
19BU Kindcentrum IJsselmonde
Heindijk 20
3079 PM Rotterdam
Tel: 010-4 83 07 37
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
lieke.thomassen@stichtingboor.nl
Locatie
Heindijk 20
3079 PM Rotterdam
Gebied IJsselmonde
Tel: 010-4 83 0 37
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
lieke.thomassen@stichtingboor.nl
Kenmerken