zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

o.b.s. Charlois

‘Vanuit betrokkenheid met open houding samenwerken aan ontwikkeling.’

 

De school

Obs Charlois is een openbare basisschool die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Onze school kenmerkt zich door goed en degelijk onderwijs, veel aandacht voor gezond leven en bewegen, én biedt een interessant en uitdagend aanbod van vakken in het buitenschoolse programma.

 

Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Onze school is gelegen in Oud-Charlois, een mooie en groene wijk naast het havengebied van Rotterdam-Zuid. Een groot gedeelte van de wijk ondergaat de laatste jaren een metamorfose. Zo hebben wij sinds 1994 een nieuw schoolgebouw, zijn er nieuwe huizen gebouwd en zijn oude panden gerenoveerd met behoud van hun karakteristieke uitstraling. Onze school maakt veel gebruik van het naastgelegen wijkgebouw. In deze multifunctionele accomodatie bevinden zich onze groepen 0, de Rotterdamse Peuterschool locatie obs Charlois, de gymzaal, de gemeente bibliotheek en stichting Dock.


Het onderwijs

Onderwijs op OBS Charlois wordt gegeven in een positieve sfeer, waarbij de leerlingen zijn ingedeeld middels het leerstofjaarklassensysteem. De speerpunten van onze school zijn gericht op de domeinen taal, lezen en rekenen. Binnen alle domeinen hanteren de leerkrachten het directe instructiemodel.

 

Waarden

Obs Charlois biedt een veilige, respectvolle, plezierige en leerrijke omgeving waarin eenieder zich kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

  • - Respectvoor elkaar, ook als je anders bent of denkt.
  • - Dialoog, om van elkaar te leren en samen verder te komen.
  • - Participatie, meepraten graag, meedoen is vanzelfsprekend.
  • - Vrijheidmet verantwoordelijkheid
Kies je voor onze school dan committeer je je aan onze identiteit.


Doelstellingen

Over 4 jaar hebben wij een uitdagende en taalrijke leeromgeving in een professioneel en gezond werk- en leefklimaat waarin eenieder, in samenwerking met partners, verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Op dit leerproces houden we gezamenlijk zicht en hierop passen we ons handelen aan, zodat elk kind tot een optimale ontwikkeling komt.

 


Algemene contactgegevens
18OR o.b.s. Charlois
Clemensstraat 117
3082CE Rotterdam
Tel: 010-4297320
https://www.obscharlois.nl
directie@obscharlois.nl
Locatie
Clemensstraat 117
3082CE Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4297320
www.obscharlois.nl
dIrectie@obscharlois.nl
Kenmerken
Voorschool