zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Clipper

‘Help mij het zelf doen!’

 

De school

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Weten waar uw kind deze tijd doorbrengt is daarom extra belangrijk. 

Op de Clipper staan het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Daar zet ons enthousiaste en kundige team zich elke dag voor in.

 

Het onderwijs

De montessorimethode is ontwikkeld door Maria Montessori, een Italiaanse arts en hoogleraar die zich heeft ingezet voor wat ze ‘de rechten van het kind’ noemde. Ze verwijst naar een vorm onderwijs en opvoeding, waarbij gekeken wordt naar het aanleren van bepaalde vaardigheden én de volledige ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig, onafhankelijk en vrij mens.

Op een montessorischool leert een kind zoveel mogelijk in zijn eigen tempo en op zijn manier. We gaan ervan uit dat uw kind nieuwsgierig is en dat we met een stimulerende omgeving een kind prikkelen om te leren.Leerlingen zitten altijd in een groep met verschillende leeftijden bij elkaar. Dit geeft kinderen de kans om van elkaar te leren.Er zijn bij de montessorimethode een aantal herkenbare thema’s te benoemen: 

 • Zelfstandigheid
  Uw kind krijgt de vrijheid om te ontdekken wat hij zelf kan en wil doen. Hij leert zelfstandig te zijn, bijvoorbeeld door zelf zijn jas aan te doen. Maar ook leert hij zich verantwoordelijk te voelen, door een ander kind te troosten als deze valt. Het doel is om uw kind op te voeden tot een zelfstandig en onafhankelijk mens.
 • Vrijheid
  De omgeving van montessori zorgt ervoor dat uw kind zich vrij voelt. Vrij om te handelen, te denken, te bewegen en te zijn. We helpen kinderen bij hun keuzes maken en sturen bij waar nodig. Kinderen zijn vrij om, binnen gestelde kaders,  hun werk te kiezen, te bepalen hoe snel ze een taak oppakken en hoe lang ze ermee bezig zijn. Altijd binnen de mogelijkheden van uw kind. Een mooie balans tussen zelf ontdekken en gecontroleerd werken.
 • Gevoelige periodes
  Kinderen pikken in bepaalde periodes van hun ontwikkeling de ene vaardigheid makkelijker op dan op een ander moment. Zo zijn kinderen tussen de 3 en 6 jaar bijvoorbeeld het meest gevoelig voor het leren van taal. Daarom noemen we dit een ‘gevoelige periode’. In deze periodes zorgen we dat de omgeving uw kind aanmoedigt om dit te ontdekken.
 • Voorbereidende omgeving
  De omgeving moet een kind prikkelen tot leren. Daarom zorgen we ervoor dat de omgeving zo is ingericht dat uw kind optimaal kan leren. Dit betekent dat het materiaal goed zichtbaar en overzichtelijk is opgesteld. Kinderen mogen dit materiaal zelf pakken en opruimen. De leerkracht zorgt voor een rustige, ontspannen sfeer. Op die manier kan elk kind zich ontwikkelen op zijn eigen tempo, alleen of in groepjes.

Waarden

Op de Clipper is uw kind het uitgangspunt van ons onderwijs. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo tot een zelfstandige persoonlijkheid. We combineren het beste van het montessorionderwijs met het onderwijs in de 21e eeuw. Naast het normale lesprogramma, vinden wij het ook belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Daarom hechten we veel waarde aan respect en veiligheid op onze school.

 

Doelstellingen

De Brede School Kop van Zuid is een samenwerkingsverband tussen basisschool de Clipper, de Pijler en de twee kinderopvangorganisaties in de wijk Kop van Zuid. Mogelijk gemaakt door de gemeentelijke subsidie “Leren loont”.

Gedurende het jaar wordt er een blok Brede School-activiteiten aangeboden. De activiteiten starten direct na de herfstvakantie en gaan door tot en met de meivakantie. Er wordt een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, waaraan leerlingen van deze scholen in gemixte samenstelling kunnen meedoen. Deelname is vrijwillig en gratis. 

De activiteiten zijn naast “het elkaar leren kennen”, samenwerken, het bieden van gelijke kansen en het ontplooien van talenten, gericht op het maken van verbinding met de kerndoelen van het onderwijs. Hierdoor wordt verdieping mogelijk op cognitief, fysiek, creatief en sociaal emotioneel gebied.


Algemene contactgegevens
19BE De Clipper
https://www.declipper.nl
directie@declipper.nl
Locatie
Laan op Zuid 1362
3071 AC Rotterdam
Gebied Feijenoord
Tel: 010-4850642
Kenmerken
Montessori
Earlybird
Bredeschool