zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Delfshaven


De school
Obs Delfshaven is een basisschool net buiten het centrum van Rotterdam met twee locaties. Locatie Pieter de Hoochstraat is gelegen in de wijk Delfshaven en is tevens de hoofdlocatie. Locatie Palet is gelegen in de wijk Middelland. Het onderwijs op locatie Pieter de Hooch is regulier en op Locatie Palet wordt onderwijs verzorgd volgens de Dalton kernwaarden.

Het onderwijs
“Ieder kind is uniek en elk kind is anders” vormt de basis van het onderwijs op beide locaties. Obs Delfshaven streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen en waar het onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. Zelfvertrouwen, samen werken en verantwoordelijkheid zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten.
Aanvullende uitgangspunten op locatie Palet zijn de vijf pijlers van het Daltononderwijs. Namelijk eigenaarschap, samenwerken, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit.

Waarden
Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze omkijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Bij ons op school betekent dit dat wij het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel hebben staan.
Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen biedt. Respect is daarom een belangrijke waarde bij ons op school. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Ouders/verzorgers zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Samen met hen willen wij komen tot een maximale ontplooiing van de talenten van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Doelstellingen
Ons onderwijs is ingericht op de maatschappij van nu, de 21e eeuw. Dat betekent dat wij kinderen met hun talenten begeleiden om zichzelf samen met anderen te ontwikkelen. Daarom vinden wij samenwerken, communiceren, sociaal vaardig zijn, creativiteit, cultuur, sport en spel, van groot belang.

Onze leukste voornemens
Het werken aan woordenschat vergroting gaat komende periode een prominente rol innemen in het onderwijsaanbod. ‘Woord in beeld en geluid’ gaat de slogan worden waaraan we verschillende doelen gaan koppelen. We gaan muziek, woordenschat en de leren leren strategieën (horen, zien en doen/beleven) aan elkaar koppelen op een unieke manier. Daarbij wordt ook de koppeling met beeldende vorming gemaakt.
 
Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school? Download de schoolgids, bezoek onze website of maak een afspraak voor een rondleiding of een gesprek. 


Algemene contactgegevens
11UB Delfshaven
Pieter de Hoochstraat 52
3024 CS Rotterdam
Tel: 010-8208987
www.obsdelfshaven.nl
info@obsdelfshaven.nl
Locaties
Delfshaven
Pieter de Hoochstraat 52
3024CS Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-8208987
Delfshaven, locatie Palet
Dalton
Lieve Verschuierstraat 62
3021ZH Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-8208987
www.obsdelfshaven.nl
info.palet@obsdelfshaven.nl
Contactpersonen
Directie:
Astrid Brinks
Directeur

Petra de Jager
interim directeur

Robert Klop
Locatieleider dislocatie Palet

Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download