zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Delfshaven

 

‘Ieder kind is uniek en elk kind is anders!’

 

De school

Obs Delfshaven is een reguliere basisschool net buiten het centrum van Rotterdam op het Coolhaveneiland. De school streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, waarbij onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. De visie hierachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses en het niveau van de leerlingen is afgestemd.
We zorgen voor afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

 

Het onderwijs

Obs Delfshaven streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen en waar het onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. Zelfvertrouwen, samen werken en verantwoordelijkheid zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten.


Waarden:

Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze omkijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Bij ons op school betekent dit dat wij het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel hebben staan.
Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen biedt. Respect is daarom een belangrijke waarde bij ons op school. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Ouders/verzorgers zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Samen met hen willen wij komen tot een maximale ontplooiing van de talenten van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

 

Doelstellingen

Ons onderwijs is ingericht op de maatschappij van nu, de 21e eeuw. Dat betekent dat wij kinderen met hun talenten begeleiden om zichzelf samen met anderen te ontwikkelen. Daarom vinden wij samenwerken, communiceren, sociaal vaardig zijn, creativiteit, cultuur, sport en spel, van groot belang.

 


Algemene contactgegevens
11UB Delfshaven
Pieter de Hoochstraat 52
3024 CS Rotterdam
Tel: 010-8208987
https://www.obsdelfshaven.nl
info@obsdelfshaven.nl
Locatie
Pieter de Hoochstraat 52
3024CS Rotterdam
Gebied Delfshaven
Tel: 010-8208987
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool