zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Akkers

‘Met respect opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers’

 

De school

De Akkers is gesitueerd in Vreewijk, in het gebied tussen de Dordtsestraatweg, Strevelsweg en Groene Hilledijk.

De school is gehuisvest in een voormalige kleuterschool, die geheel gerenoveerd is en waar een groot gedeelte aangebouwd is. Zo is een mooie (kindvriendelijke) basisschool met grote lokalen ontstaan. De tuin/speelplaats voor de kleuters wordt voor een deel door het gebouw omsloten en afgeschermd met een hek. De hogere groepen spelen onder toezicht op een ander afgeschermd pleintje.

De Akkers is een school waar u gemakkelijk binnenloopt. Veel ouders komen met hun kinderen mee naar binnen (inloopkwartier). We vinden goede contacten met ouders van belang.

 

Het onderwijs

De openbare school vindt het belangrijk om aandacht te geven aan de verschillende achtergronden van de kinderen. Zo bieden wij als openbare school de mogelijkheid om na schooltijd het vak levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen voor kinderen uit groep 3 tot en met 8, dat staat voor:

Levensbeschouwing: hoe leef je het leven; welke waarden en normen zijn voor jou belangrijk.

Vorming: ruimte voor kinderen om zelf te ontdekken wat zij belangrijk

 

Er kan gekozen worden uit drie richtingen:

  • Humanistisch vormingsonderwijs (verzorgd door SB-HVO,www.hvo.nl)
    • Bijbels godsdienstonderwijs (verzorgd door IKOS,www.ikos.nl)
    • lslamitisch godsdienstonderwijs (verzorgd door SPIOR, www.spior.nl)

 

Elke organisatie levert haar eigen vakleerkrachten. Vanuit verschillende culturen, geloven en denkwijzen leren de kinderen om respect voor elkaar te hebben. Een groepje start bij inschrijving van minimaal 7 leerlingen.

 

De basis van Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is het humanisme. Humanisme gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Rekening houden met anderen en met de wereld om je heen is hierbij essentieel. De les gaat over onderwerpen die kinderen bezighouden, zoals: vriendschap, geluk, verdriet, bang zijn, pesten, familie enzovoort. Ook zaken als de toekomst en de rechten van het kind kunnen aan bod komen. Kinderen onderzoeken hun eigen ideeën en ervaringen, praten met elkaar over wat ze denken, voelen, willen en doen. De vorm van de les varieert van kringgesprekken, rollenspel, toneel, tekenen tot discussie en meer. Bij HVO is het belangrijk dat je de vrijheid hebt om een mening ergens over te hebben of voor iets te kiezen. Je legt wel steeds aan jezelf en anderen uit waarom je deze mening hebt of zo’n keuze maakt. Misschien is het dan zelfs zo dat je je mening of keuze verandert, want ook die vrijheid heb je. 

 

Waarden

Ieder kind is verschillend en daar houden wij op de Akkers rekening mee. Dit doen wij door adaptief onderwijs te verzorgen. 

Belangrijke basisbegrippen binnen deze onderwijsvorm zijn relatie, competentie en autonomie.

 

Op de Akkers werken wij samen met de kinderen eerst aan een goede relatie onderling. Daarna wordt gekeken naar het kennisniveau en de vaardigheden van de leerling (competenties). De leerling zal zeggen: “Dit kan ik al” en dat geeft zelfvertrouwen. Op basis van goede relaties en zelfvertrouwen kan de (autonome) leerling veel werk zelfstandig uitvoeren. Met een zeer betrokken, deskundig en divers opgeleid team, dat garant staat voor een goed pedagogisch klimaat, geeft de school dagelijks uitvoering aan deze missie.

Dit doet de school ook door aandacht te besteden aan de sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen.

Kinderen komen alleen tot leren als ze zich veilig voelen. De positieve sfeer op school zorgt voor een veilig en welkom gevoel bij leerlingen, ouders, het team en iedereen die de school binnenstapt. Met dit stevig fundament bouwt de school verder aan de cognitieve en brede ontwikkeling van de leerlingen, waarbij taal centraal staat in het aanbod. Een uitgebreide woordenschat is voorwaarde voor het schoolsucces.

 

Doelstellingen

Ouders en school streven gezamenlijk naar een positieve ontwikkeling van het kind en de school organiseert activiteiten en contactmomenten om deze samenwerking te stimuleren. Een nauwe en betrokken samenwerking tussen school en ouders levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

 


Algemene contactgegevens
18TM De Akkers
Jagerslaan 15
3075 AA Rotterdam
Tel: 010 2907827
https://www.de-akkers.nl
l.reichardt@de-akkers.nl
Locatie
Jagerslaan 15
3075AA Rotterdam
Gebied Feijenoord
Tel: 010-2907827
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool