zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

OBS Kasteel Spangen

‘Een veilige school is de basis voor ons allen!’

 

De school

Kasteel Spangen is de openbare school in de deelgemeente Delfshaven in de wijk Spangen. In een veilige omgeving voor ouder, kind en leerkracht willen wij de kinderen optimaal laten ontwikkelen en ze met de juiste discipline in hun kracht zetten.

 

Het onderwijs

Kleine klassen

Wij kiezen bewust om te werken met kleine klassen! Wij kiezen voor kwaliteit en persoonlijke aandacht. Wij streven naar meer persoonlijke aandacht, differentatie en onderwijs dat past bij onze leerlingen. Onze klassen hebben gemiddeld 16-17 leerlingen. Wij werken hierdoor ook met een stop op de instroom, als de groepen te groot worden. Wij kiezen altijd voor kwaliteit, nooit voor kwantiteit. 

 

Eigenaarschap

Op school is er eigenaarschap bij onze leerkrachten en kinderen. De kinderen stellen zichzelf leerdoelen, houden hun eigen ontwikkeling bij en geven aan wat ze al kunnen en nog moeilijk vinden. Kinderen helpen elkaar, worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en leren sociale vaardigheden om sterker en gesteund de toekomst in te stappen. 

 

Talentontwikkeling

Wij stimuleren kinderen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en laten kinderen ervaren dat er meer is dan rekenen, taal en lezen. Wij stimuleren ook schoolvakken zoals ook techniek, muziek, Engels, drama en burgerschap. 

 

Waarden en doelstellingen

In een veilige omgeving voor ouder, kind en leerkracht willen wij de kinderen optimaal laten groeien en met de juiste discipline de kinderen in hun kracht zetten.

 

Al onze kinderen zijn gelijkwaardig, maar hoeven niet gelijk te zijn in hun ontwikkeling, interesse en persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar om de kinderen op al deze gebieden te begeleiden, te ondersteunen en ze uit te dagen. We leren onze kinderen om te gaan met de diversiteit van de samenleving. Tegelijkertijd streven we naar ontwikkeling van zelfkennis, verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingsvermogen.

 

We bieden alle kinderen uitdagingen waarin we zo efficiešnt mogelijk proberen te voldoen aan de wensen van de kinderen en ouders. Uitdagingen zijn mogelijk op elk moment in de ontwikkeling van een kind en op elk gewenst cognitief niveau van de kinderen. Voor ons staat talent, plezier, samenwerking en respect bovenaan. Wij streven ernaar dat de leerlingen zich gelukkig en trots voelen en dat zij vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoetzien.

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief in het leven staan, oplossingsgericht kunnen denken, eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, planmatig kunnen werken en over de juiste zelfstandigheid kunnen beschikken om zichzelf klaar te stomen voor de middelbare school. Wij willen de kinderen leren om eigen keuzes te maken, kansen te grijpen en hopen zoveel mogelijk dromen te kunnen verwezenlijken.

De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om tot de meest optimale ontwikkeling van een kind te komen. De betrokkenheid van ouders hebben een positieve invloed op talentontwikkeling van de kinderen en het schoolklimaat als geheel. Samen staan we sterk!

 

Op school streven wij naar maximale ontwikkeling van elk kind. We nemen onze leerlingen serieus; een kind moet zich prettig en vertrouwd voelen op school om goed te kunnen presteren. Dit realiseren wij door een juiste verdeling van ons zorgbeleid, samenwerking met externe organisatie zoals schoolmaatschappelijk werk, de juiste inzet van onze leerkrachten, klassenassistentes en stagiaires. We volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig en brengen dit systematisch in beeld. Daarnaast bieden wij zorg voor de sociale vaardigheden, de mediawijsheid en een gezonde lichamelijke ontwikkeling.

 

Dit alles willen wij bereiken door de juiste waardering uit te stralen naar externen, ouders, kinderen en onderwijskundig personeel en om te zien of dit alles ook zijn uitwerking zal hebben, zullen wij deze waardering terugzien in eenieder die zich in onze school zal bevinden.

 

Ieder kind verdient een gelijke en eerlijke kans om zich optimaal te ontwikkeling in de samenleving, waarin plezier, geluk en zelfvertrouwen een basis vormen voor een stabiele en optimale groei.


Algemene contactgegevens
13BC OBS Kasteel Spangen
Nicolaas Beetsstraat 4
3027 AR Rotterdam
Tel: 010-415 27 70
https://www.obskasteelspangen.nl/
directie@obskasteelspangen.nl
Locatie
Nicolaas Beetsstraat 4
3027AR Rotterdam
Gebied Delfshaven
Tel: 010-4152770
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool