zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Globe

‘Een school waar iedereen denkt als een wereldburger en zich gedraagt als een goede buur!’

 

De school

De Globe is een openbare school: Onze kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.
 

Het onderwijs

Op onze school leren onze kinderen alle vaardigheden die er toe bijdragen dat de stap naar het voortgezet onderwijs, de stap naar uiteindelijk een baan, de weg van een betekenisvol leven, een vanzelfsprekende is.

 

Waarden en doelstellingen

Kinderen willen leren 
Dat is ons uitgangspunt. De Globe ziet onderwijs als sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid en streeft bij al onze kinderen naar optimale beheersing van de basisvaardigheden: rekenen, lezen en schrijven, inzicht krijgen in het eigen leerproces, probleem- en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven.

Alle kinderen, alle ouders zijn bij ons welkom. Ouders zijn een gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van onze leerlingen.

 

We leven in een tijd van snelle veranderingen. Nieuwe technologieën, inzichten en uitdagingen (denk aan het milieu, de crisis) volgen elkaar razendsnel op. Onze kinderen zullen werken met apparatuur en uitvindingen die wij nu nog niet kennen. Beroepen uitoefenen die nu helemaal nog niet bestaan.

Jouw plek in de school, in de wijk, in de stad, in de wereld vind je als je op niveau kunt rekenen, lezen en schrijven. Die vind je ook als de computer en het internet geen geheimen voor je hebben. Die vind je als je naast het Nederlands een buitenlandse taal krijgt aangeboden: Engels. Die vind je als je naast de beheersing van de basisvaardigheden ook leert denken. Als je dus ook leert kritisch te kijken naar zaken, als je leert inhouden te analyseren, als je leert creëren met opgedane kennis.


Kinderen moeten natuurlijk ook gewoon kinderen blijven. Zo moet je voor je twaalfde de volgende dingen hebben gedaan: In een boom klimmen; van een heuvel rollen; wild- kamperen; rennen in de regen; vliegeren; vissen met een net; een appel van de boom eten; schatgraven op het strand; moddertaartjes bakken; een dammetje aanleggen; sleeën; een slakkenrace houden; in de modder rollen; bramen plukken; in een boom kijken; naar een eiland gaan; 'vliegen' in de wind; een grasfluitje maken; fossielen en botten zoeken; de zon zien opgaan; achter een waterval kruipen; een vogel uit je hand voeren.


Algemene contactgegevens
18EE De Globe
Postbus 5202
3008AE Rotterdam
Tel: 010-4848282
https://www.obsdeglobe.nl
globe@stichtingboor.nl
Locaties
De Globe
Zwartewaalstraat 38 B
3081HZ Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4848282
www.obsdeglobe.nl
m.remijn@obsdeglobe.nl
De Globe, dislocatie
Den Hertigstraat 32
3081KD Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4854064
www.obsdeglobe.nl
k.vanhattum@obsdeglobe.nl
Kenmerken
Voorschool