zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Groene Palm


De School
De Groene Palm is een kleine basisschool in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Het merendeel van de leerlingen komt uit de buurten Groenenhagen/Tuinenhoven. De school kent twee gebouwen, die met het schoolplein ertussen achter elkaar gelegen zijn. De kleutergroepen zijn samen met de peuterspeelzaal gehuisvest in het gebouw aan de Groene Tuin. De groepen 3 t/m 8 bevinden zich in het gebouw aan de Palmentuin.

Het onderwijs
De 'kijk op kinderen' vormt het uitgangspunt van het professioneel handelen in de school. Samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij de belangrijkste pijlers van ons onderwijs. Door onze heldere afspraken willen we dat alle kinderen veilig GROOT worden bij ons. 

Waarden
We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.
Wij voeden onze leerlingen op tot burgers met een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Doelstellingen
Ons streven is, dat de kinderen:
- zich optimaal hebben ontwikkeld en dat deze ontwikkeling aansluit bij hun mogelijkheden.
- dat kinderen zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken.
- dat kinderen zich als sociaal persoon ontwikkeld hebben en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
- dat kinderen om kunnen gaan met emoties en die van anderen.

Ons leukste project
Dankzij het Early Bird project is er voor alle kinderen vanaf groep 1 Engels en gaan zij na 8 jaar met een behoorlijk volle Back Pack naar het voortgezet onderwijs.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school? Download de schoolgids, bezoek onze website of maak een afspraak voor een rondleiding of een gesprek. U kunt contact opnemen met Gerda van Buren.


Algemene contactgegevens
19CB De Groene Palm
Postbus 9301 
3007AH Rotterdam
Tel: 010-4820867
https://www.degroenepalm.nl
info@degroenepalm.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Earlybird
Voorschool
Download