zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Kameleon

‘Samen verder komen!’

 

Het onderwijs

Het onderwijs op De Kameleon kenmerkt zich door diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden in verbinding met situaties in en buiten de school.

Het team handelt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid en draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het kind krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om zich te vormen. Het team biedt het kind hierbij veiligheid en ondersteuning passend bij zijn behoeften en talenten.

 

Waarden

  • - Samen VERder komen

In het motto staan de beginletters van de kernwaarden van de school, namelijk vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid.

De kernwaarden vormen het uitgangspunt van het onderwijs op De Kameleon.

Vertrouwen is de basiswaarde. Het staat voor het vertrouwen van het team in het streven van kinderen naar ontwikkeling.

De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en om kritisch democratische burgers te zijn waarbij het kind autonomie en kritisch denken combineert met sociale betrokkenheid:

 

  • - Zorg goed voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving

Hier liggen de kernwaarden verantwoordelijkheid en verbondenheid aan ten grondslag.

Het onderwijs op De Kameleon kenmerkt zich door diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden in verbinding met situaties in en buiten de school.

Het team handelt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid en draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het kind krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om zich te vormen. Het team biedt het kind hierbij veiligheid en ondersteuning passend bij zijn behoeften en talenten.


Doelstellingen

De Kameleon wil bevorderen dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritisch-democratische burgers. Hierbij gaat het om participeren in de maatschappij, autonoom kunnen zijn gecombineerd met sociale betrokkenheid en een kritische houding.

Handelend vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid legt De Kameleon de focus op de volgende doeldomeinen en integreert burgerschapsvorming in haar onderwijscurriculum:

  • Kwalificatie: focus op kennis en vaardigheden die kinderen kwalificeren voor participatie aan de samenleving.
  • Socialisatie: focus op normen, waarden, cultuur en tradities met als doel sociaal en ecologisch bewustzijn te ontwikkelen.
  • Identiteitsontwikkeling: focus op het geven van ruimte aan het kind om de persoonlijkheid te vormen.

Om bovenstaande doelen te bereiken staan er gedurende het schooljaar diverse lessen en activiteiten op het programma, zoals goede doelen, Kanjertrainingsgslessen, Internationaal Kinderfeest, debattoernooien, uitstapjes naar educatieve instellingen, lessen in wereldoriëntatie, activiteiten met en voor de buurtbewoners, activiteiten in de buurt, etc.


Algemene contactgegevens
18GY De Kameleon
Fazantstraat 105-107
3083 ZG Rotterdam
Tel: 010-4817135 en 010-4808568
http://osbsdekameleon.nl/
directie@osbsdekameleon.nl
Locaties
De Kameleon
Fazantstraat 105-107
3083ZG Rotterdam
Gebied Charlois
Tel: 010-4817135
De Kameleon
Carnissedreef 2-4
3084NN Rotterdam
Gebied Charlois
Tel: 010-4808568
Kenmerken
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool