zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Kruidenhoek

De Kruidenhoek is een openbare Jenaplanschool in Ommoord. De school staat in de rustige Kruidenbuurt, heeft een met veel groen omgeven schoolplein en is goed bereikbaar met metro en bus.

De visie op samenleven gaat uit van de gedachte dat de mens alleen in relatie met anderen mens kan worden. Mensen spelen, praten, werken, eten en vieren met elkaar. De belangrijkste taak van de school is opvoeden: kinderen leiden en begeleiden in hun ontwikkeling als mens.

Wat betekent dit voor het onderwijs
De Kruidenhoek daagt leerlingen uit en stimuleert ze in hun ontwikkeling. Tevens probeert de school sociale vaardigheden bij te brengen, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot kritische en stabiele, creatieve persoonlijkheden. Middelen daartoe zijn onder andere het werken in stamgroepen, het opzetten van allerlei projecten door de hele school heen en het integreren van nieuwe media in de onder wijspraktijk waar door leerlingen zelfstandig en met een grote mate van flexibiliteit en differentiatie kunnen werken aan allerlei opdrachten. Schoolse vakken beheersen is één doel. De Kruidenhoek beoogt meer: kinderen leren samenwerken, hen leren te weten wat zich in de wereld om hen heen afspeelt.
Organisatie van het onderwijs
De kinderen zitten in "stamgroepen". Stamgroep is onze benaming voor klas. De stamgroep wordt zoveel mogelijk heterogeen samengesteld, met kinderen die verschil len in leeftijd, ontwikkeling, capaciteit, sociale herkomst. In de praktijk be staan de stamgroepen uit leerlingen van twee of drie opeenvol gende leerjaren. Door verschillen in leeftijd kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken, elkaar hulp bieden en samenwerken. Ze zijn achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep:
 • de onderbouw, voor eerste en tweede jaars kinderen (4-6 jarigen) kent drie stamgroepen
 • de middenbouw, voor derde, vierde en vijfde jaars kinde­ren (6-9 jarigen), kent vier stamgroepen
 • de bovenbouw, voor zesde, zevende en achtste jaars (9-12 jarigen), kent vier stamgroepen.
Basisactiviteiten
Basisactiviteiten van waaruit het onderwijs gegeven wordt zijn gesprek, spel, werk en viering. Ze wisselen elkaar af en vullen elkaar aan.
 • Gesprek: door met elkaar in gesprek te zijn, kun je elkaar begrijpen en informeren. Je leert een mening te geven tijdens de kringgesprekken en de discussiegroepen op internet (bovenbouw).
 • Spel: door met elkaar te spelen leer je rekening te houden met elkaar.
 • Werk: werk is doen, opdrachten samen of zelfstandig uitvoeren.
 • Viering: vieringen zijn momenten waarop kinderen en leerkrachten hun samenzijn in de leef- en werkgemeenschap die de school wil zijn op een heel speciale manier ervaren. Dan voelt de stamgroep of de schoolgemeenschap zich verbonden in een gezamenlijke activiteit; de viering van een verjaardag, het stilstaan bij een droevige gebeurtenis, het gezamenlijk beginnen aan de week of het afsluiten ervan,de maandvieringen met de gehele school, projectvieringen enz.
Wat maakt de Kruidenhoek uniek:
 • Zeer betrokken, actieve ouders in o.a. Ouderraad, Medezeggenschapsraad, werkgroepen.
 • Eigen overblijf georganiseerd door Stichting Overblijf Kruidenhoek (zie ook de website).
 • Een Buitenschoolse opvang gelegen naast de school.
 • De school neemt actief deel aan de culturele activiteiten van de SKVR (Stichting Kunstzinige Vorming Rotterdam). Deze activiteiten kunnen variëren van museumbezoek tot een cursus "Dans op school". Ook volgen onze kinderen de lessen van de kinderboerderij.
 • Een eigen gymzaal met een officiële gecertificeerde klimwand.Algemene contactgegevens
17OJ Kruidenhoek
Geelkruid 27-29
3068 SN Rotterdam
Tel: 010-4211674
https://www.kruidenhoek.nl
directie@kruidenhoek.nl
Locatie
Geelkruid 27-29
3068SN Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Tel: 010-4211674
www.kruidenhoek.nl
info@kruidenhoek.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Jenaplan
Bredeschool
Download