zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Kubus


De School
De Kubus is een school met 2 locaties in de wijk IJsselmonde. De locaties bevinden zich aan respectievelijk de Heindijk 20 en de Oldenoord 81. Op beide locaties zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest en ook is er een peuterspeelzaal gevestigd in beide gebouwen.
Het onderwijs
Wij willen een school zijn die kinderen voorbereidt op de toekomst van de 21ste eeuw. We werken aan het bevorderen van zelfstandigheid, het leren organiseren, kritisch denken en het maken van keuzes. Doelgericht leren en Leren Leren met als uitgangspunt kijken wat het kind nodig heeft.
Waarden
Ieder heeft recht op een gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.
Wij voeden onze kinderen op tot burgers met een open instelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.
Doelstellingen
Ons streven is, dat kinderen:
-het onderwijsaanbod hebben ontvangen zoals in de kerndoelen wordt omschreven
-zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op hun    eigen manier om kunnen gaan met hun creatieve uitingen
-zich hebben ontwikkeld als sociaal wezen, zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer
-kunnen omgaan met hun eigen emoties en die van anderen
Ons leukste project
Wij zijn een Lekker Fit school, waarbij veel aandacht voor een gezonde levensstijl. Gezond eten en veel bewegen. Gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. zwemles voor de kinderen van groep 5 en 6 en daarnaast deelname aan sporttoernooien voor kinderen van verschillende groepen.
Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze school? Download de schoolgids, bezoek onze website of maak een afspraak voor een rondleiding en een gesprek.
                                 
 


Algemene contactgegevens
19BU De Kubus
Heindijk 20
3079PM Rotterdam
Tel: 010-4830737
www.obsdekubus.nl
mvdbersselaar@gmail.com
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Download