zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Mare

'Help mij het zelf te doen'

De School 
De Mare is een grote Montessorischool gelegen in het fraaie Tuindorp Vreewijk. Naast de school zijn sportvelden en schooltuinen gelegen. De kleuterdependance beschikt over veel buitenruimte. Ook heeft de school een eigen gymlokaal. 

De school trekt leerlingen uit een wijde omgeving (Barendrecht, Ridderkerk, enz). Daarom zijn er goede overblijfmogelijkheden. De kinderen blijven over bij de eigen leerkracht. In de school heerst veel rust en veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

Het onderwijs 
Omdat wij een Montessorischool zijn, is ons onderwijs aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Aan ieder kind worden hoge eisen gesteld. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden, zoals: rekenen, taal, burgerschap en wereldoriëntatie. Vele vakdocenten zijn aangesteld (o.a. muziek, handvaardigheid, gymnastiek). Engels wordt bij ons vanaf groep 1 gegeven. Ook is er een schoolorkest dat bij gelegenheden optreedt voor ouders. 

Waarden 
  • Zelfstandigheid in een voorbereide omgeving  
  • Zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot aan het ‘werk’ gaan. 
  • Vertrouwen in het kind 
  • Leerervaringen opdoen op het juiste moment en met aantoonbare goede resultaten. 
  • Keuzevrijheid  
  • Leren keuzes maken en plannen: de kans krijgen je breed te ontwikkelen op zelfgekozen momenten, binnen gestelde werkkaders. 
  • Blijvend ontwikkelen in heterogene groepen  
  • Doorgaande leerlijnen door de jaren heen, in een groep die al in bedrijf is en gelegenheid biedt om zelf te doen én te leren van en met elkaar. 
  • Leerkracht als coach  
  • Gestimuleerd worden en begeleiding krijgen die afgestemd is op de onderwijsbehoeften van ieder kind. 
Doelstellingen 
Maria Montessori was ervan overtuigd dat de eerste levensjaren van groot belang zijn. 
Vanaf het allereerste moment ontwikkelt het kind zich en begeeft het zich op het pad om uiteindelijk een zelfstandig denkend individu te worden die verantwoordelijk kan zijn voor 
zijn eigen beslissingen. 
  
Eigenlijk is het motto: “Help mij het zelf te doen”. 
Dit houdt in dat de volwassenen, de opvoeders, alles in het werk moeten stellen om de omgeving zo in te richten dat het kind alle mogelijkheid krijgt zijn doel te verwezenlijken. 
  
We spreken hier van een “voorbereide omgeving”. Omdat ieder kind verschillend is, zal ook de opvoeding in ieder gezin anders zijn. De opvoeder zal zich aan moeten passen aan hoe het kind zich ontwikkelt. Het ene kind zal wat sneller zijn, het andere kind wat langzamer. Het kind zal hier zijn eigen keuzes maken. Het woord “individu” is in dit verband kenmerkend. 
  
Wat betekent bovenstaande voor ons onderwijs? 
De leerkrachten zijn naast opleiders ook opvoeders. Zij zullen, net als de ouders, door observatie kennis verkrijgen over de behoefte van het kind en op het juiste moment kennis e.d. aanbieden. 
  
Montessori spreekt van een “gevoelige periode”. Alle acties zijn erop gericht om uiteindelijk het niveau van zelfstandigheid te bereiken. De leerkrachten en de ouders zijn hier voornamelijk begeleidend bezig om het kind te helpen “het zelf te doen”. Door deze wijze van lesgeven halen wij het maximale uit kinderen en behalen wij goede onderwijsresultaten. 

 


Algemene contactgegevens
18SV De Mare
Grift 50
3075 SB Rotterdam
Tel: 010 - 219 75 14
https://www.obsdemare.nl
info@obsdemare.nl
Locatie
Grift 50
3075 SB Rotterdam
Gebied Feijenoord
Tel: 010-2917514
www.obsdemare.nl
info@obsdemare.nl
Kenmerken
Montessori