zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Nelson Mandela

‘Onderwijs is het beste wapen om de wereld te veranderen!’

 

De school

Wij zijn de Openbare Basisschool Nelson Mandela, de andere school! Waarom anders? Het allerbelangrijkste voor ouders is dat hun kinderen gelukkig zijn. Dit is het uitgangspunt voor ons als school. Uit ervaring weten wij dat geen respect voor elkaar hebben een voedingsbodem is voor ongelukkige kinderen. Dit geldt overigens ook voor volwassenen. Daarom is onze allerbelangrijkste kernwaarde ‘Respect’. Wij geloven in een multiculturele samenleving waar respect de basis vormt. Dit is een ontdekkingsreis voor iedereen maar vooral voor kinderne. Op onze school willen wij dat het kind zijn/haar eigen talenten leert ontdekken en die van anderen. Met goed onderwijs met waar nodig individuele ondersteuning of leerlijn. Op deze wijze verzorgen wij al 30 jaar onderwijs in de Afrikaanderwijk, een wijk waar wij trots op zijn.

 

Het onderwijs

Goed basisonderwijs gaat verder dan enkel het cognitieve (lezen, schrijven en rekenen). Op de obs Nelson Mandela willen wij dat kinderen zich ontwikkelen als sociaal en zelfstandig individu met respect voor zijn of haar omgeving. De wereld verandert continu en daarom zijn wij altijd bezig met veranderingen die nodig zijn om het onderwijs aan te passen op de toekomst. Natuurlijk besteden we veel tijd aan de hoofdvakken taal, lezen en rekenen. Uit onze cijfers blijkt dat wij op de goede weg zijn. Ook besteden wij veel aandacht aan normen en waarden die belangrijk zijn voor het kind om een weg te vinden in deze samenleving. Sport en spel zit in het DNA van onze school. Het leert het kind plezier maken met elkaar, samenwerken en ontwikkelt hij of zij zelfrespect. Zij zijn de toekomst die voor onze wereld moeten gaan zorgen. 


Waarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Respect
  • Ambitie
  • Toekomst

Wij Zijn:       
Anders
Persoonlijk
Probleemoplossend
Innovatief
Effectief   


Iedereen is anders en dat maakt iedereen uniek. Iedereen mag ook anders zijn en dat respecteren wij van elkaar. Elk kind leert dan ook op zijn eigen manier en tempo. 


Doelstellingen

Wij willen iedereen leren kennen: het kind, de ouders en de omgeving. Wij geven persoonlijk les in klassikaal verband. Iedereen is een persoonlijkheid (anders en uniek). 

Wij geloven dat er voor elk probleem een oplossing bestaat, anders bestaat het probleem niet. Wij leren de kinderen om met vragen en problemen om te gaan. 


Algemene contactgegevens
19AF Nelson Mandela
Postbus 51126
3007GC Rotterdam
Tel: 010-4841651
https://www.obsnelsonmandela.nl
directie@mandelaschool.nl
Locatie
Jacominastraat 64
3072SC Rotterdam
Gebied Feijenoord
Tel: 010-4841651
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool