zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Openbare Daltonschool Overschie

‘Leren doen we samen!’

 

De school

Vlakbij het Kleinpolderplein in een opbloeiende wijk in Overschie, staat de Openbare Daltonschool Overschie. We zijn een een school voor basisonderwijs volgens de principes en uitgangspunten van dalton. We werken daarbij in groepen voor regulier basisonderwijs en ook in kleinere klassen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding. We hebben ongeveer 180 leerlingen. De kinderen ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke ruimten en leren zo van jongs af aan dat ze gelijkwaardig zijn én verschillend.
 

Het onderwijs

Het Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst (1887-1973). Ze wordt geboren in het plaatjes Durand in Pepin County in Wisconsin. De jonge Parkhurst ambieert een carrière in het onderwijs. Net 18 jaar oud doet ze in de zomer van 1904 na haar ‘high school exam’ ook een ‘elementary teacher’s exam’. Ze slaagt met goede cijfers en neemt voor het volgende schooljaar een baan aan als leraar op de Black School, een van de vele tienduizenden ‘one room country schools’ op het platteland van Amerika. 
Parkhurst wil het vanaf het begin anders doen, anders dan dat zij zelf les gekregen heeft en anders dan haar voorgangers op het plattelandsschooltje lesgegeven hebben. In het klaslokaal creëert ze verschillende hoeken met steeds ander lesmateriaal zodat de leerlingenzelfstandig aan hun lesstof kunnen werken. Zo ontwikkelen de leerlingen hun eigen lesprogramma en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de orde en discipline in het klaslokaal. De kinderen mogen zowel hulp aan de leerkracht als aan hun medeleerlingen vragen. Oudere leerlingen kijgen de taak om jongere leerlingen te begeleiden.

 

De school is een open en sociale gemeenschap, waar leerlingen zelfstandig aan hun schoolwerk mogen werken, dat in taken is opgedeeld en uitgeschreven. De taken zijn betekenisvol en leerlingen hebben het gevoel dat het hun eigen taak is. Ze hebben vrijheid van keuze, met name in het kiezen van de volgorde waarin het taakwerk uitgevoerd wordt en in de tijd die besteed wordt aan de verschillende onderdelen. Deze elementen voeren wij nu nog steeds door in het onderwijs op de Openbare Daltonschool Overschie.

 

Waarden

Zelfstandigheid: Leerlingen leren zelfstandig te werken
Al vanaf de kleuters leren we kinderen zelfstandig te werken. De leerkracht geeft instructie van leerstof, waarvan hij/zij vindt dat instructie nodig is, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep. Leerlingen gaan zelfstandig aan het werk, volgens hun eigen planning, tijdens taaktijd. De leerkracht is op de achtergrond beschikbaar. Heeft de leerling vragen, dagen we de leerling uit eerst zelf een oplossing te zoeken, volgens een ondersteunend stappenplan. Het maakt leerlingen zelfstandig en creatief in het zoeken naar een oplossing.
 
Verantwoordelijkheid: Leerlingen zijn verantwoordelijk om hun werk te organiseren
Leerlingen gaan in vrijheid aan het werk en kunnen zelf hun taakwerk organiseren. We stellen kaders zodat de leerling leert deze vrijheid goed te gebruiken. Een leerling is verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. Dat kan niet zomaar, we leren wat wel en niet mag en wat de mogelijkheden zijn en wat de consequenties zijn. Binnen de kaders kunnen ze oefenen en experimenteren.
 
Samen werken: We werken samen en leren van elkaar
In de onderbouw beginnen we al met samenwerken. Hoe ga je met elkaar om, hoe leer je van elkaar en hoe kun je elkaar helpen. Als de leerlingen ouder worden, staat centraal hoe leerlingen van elkaar kunnen leren. Samenwerken doen we in de klas en andere plekken in school.
 
Effectiviteit: We kijken wat nodig is
We willen graag effectief onderwijs realiseren met oog voor tijd, menskracht en middelen. Leerlingen gebruiken de taken om gericht aan de slag te zijn met hun ontwikkeling. De leerkracht geeft sturing, begeleiding of coaching op basis van wat nodig is. Kinderen kunnen veel meer dan we denken, dus leren wij onze leerlingen om zelf problemen op te lossen.

 

Reflectie We overdenken ons handelen om samen te leren
Een daltonschool is een lerende organisatie die zich permanent schoolt, experimenteert en reflecteert op zijn praktijk. Iedere leerkracht denkt na over zijn eigen praktijk en handelen in de klas. Daarom hebben we ook reflectiegesprekken met de leerlingen. Leerlingen leren we ook om goed na te denken over hun eigen handelen en het geleerde toe te passen in een volgende leersituatie.

 

Doelstellingen

Zorgen dat uw kinderen goed voorbereid worden op de toekomst en leren om te gaan met obstakels die op hun weg komen.


Algemene contactgegevens
17FH Openbare Daltonschool Overschie
Postbus 10111
3004AC Rotterdam
https://www.daltonoverschie.nl
daltonoverschie@daltonoverschie.nl
Locatie
Abtsweg 77
3042 GA Rotterdam
Gebied Overschie
Tel: 010-2450405
Kenmerken
Dalton
Bredeschool
Voorschool