zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Pantarijn

‘Samen sterk!’

 

De school

Pantarijn is een openbare basisschool gelegen in de wijk Bloemhof.

De naam Pantarijn is een verbastering van de filosofische uitspraak 'Panta Rhei" en betekent 'alles stroomt'. Net als de maatschappij is onze school constant in beweging. Allerlei invloeden van buitenaf maar ook van binnenuit de school zorgen ervoor dat er steeds vernieuwingen plaatsvinden in de school met als doel het onderwijs te verbeteren.

Pantarijn heeft aan de Dubbelstraat een mooi plein met speelmogelijkheden voor de leerlingen en aan de achterzijde grenst de school aan de speeltuin 'De Driehoek'.

 

Het onderwijs

Goede resultaten van leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren en zover mogelijk komen op school en in hun toekomstige leven . Daarom dagen wij hen uit om goed te presteren, altijd hun best te doen en veel kennis te vergaren om daarna hoog te scoren op de citotoetsen.

 

Waarden

Ruimte als plaats: een fijne plek, een aantrekkelijk schoolgebouw, goede voorzieningen.
Ruimte staat voor mogelijkheden: een veilig pedagogisch klimaat, een goede relatie met leerkrachten, waar je gewaardeerd wordt waardoor je zelfvertrouwen krijgt, de mogelijkheid om keuzes te maken, initiatieven te nemen, zelfstandig te worden en verantwoording te dragen, een school waar je graag wilt zijn.


Ruimte betekent ook kans: er is gelegenheid voor alle kinderen om op hun eigen wijze tot hun recht te komen. We hanteren verschillende werkwijzen om het beste uit een kind te halen en benutten verschillen tussen kinderen.
Groei staat voor ontwikkeling: we bieden ruimte aan ieder kind om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij ieder kind uniek is met eigen gaven en talenten


Algemene contactgegevens
18UM Pantarijn
Postbus 52001
3007 LA Rotterdam
Tel: 010-4851184
https://www.obs-pantarijn.nl
directie@obs-pantarijn.nl
Locatie
Dubbelstraat 6
3073LG Rotterdam
Gebied Feijenoord
Tel: 010-4851184
directie@obs-pantarijn.nl
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool