zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Gouden Griffel

‘Een kwaliteitsimpuls geven aan taal, lezen en woordenschat en begrijpend lezen!’

 

De school

Openbare Literaire Basisschool De Gouden Griffel is een kleinschalige openbare basisschool in de wijk Hillesluis in Rotterdam Zuid, waar leerlingen van 4 tot 12 jaar onderwijs krijgen en begeleid worden in hun groei- en ontwikkeling.  

 

Ons schoolteam is een afspiegeling van de samenleving. Wij zijn superdivers samengesteld en vinden het openbare karakter van onze school belangrijk. Wij maken deel uit van de scholen die vallen onder Stichting Boor. 

 

Wat ons als leraren bij elkaar brengt is de liefde voor de leerling en het vak

 

“Onderwijs geven is iets geven van jezelf in een professionele rol als leraar. Deze rol is in het leven en leren van leerlingen cruciaal. Vanuit dit bewustzijn willen wij meerwaarde toevoegen aan de ontwikkeling en groei van leerlingen”. 

 

Het onderwijs

De Gouden Griffel besteedt heel veel aandacht aan het leren lezen en leesplezier. Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Voor alles wat uw kind in de loop van de tijd gaat leren moet hij/zij vlot kunnen lezen en de tekst kunnen begrijpen. Daarom zetten wij extra tijd, materialen, begeleiding en activiteiten in bij ons op school om lezen en leesplezier te ontwikkelen.  Wij zijn dus iedere dag bezig met lezen.

 

Waarden en doelstellingen

Openbare Literaire basisschool de Gouden Griffel heeft als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan taal, lezen en woordenschat en begrijpend lezen.

Wij willen hoge doelen stellen aan: een goede mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, woordenschat, leesstrategieën en motivatie voor lezen (leesplezier).

Dit wordt gerealiseerd door: 

  • Extra tijd voor lezen
  • Extra oefeningen en leestijd voor de zwakke lezers.
  • Naast de taalmethode “Taalleesland” gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip” dit als uitbreiding en aanvulling op de begrijpend lezen en woordenschatlessen.
  • Professionalisering van de leerkrachten
  • Intensief gebruik van de schoolbibliotheek en leesruimte.
  • Uitnodigen van schrijvers, dichters en schrijvers.
  • Bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij de leesprestaties. 
  • Brede schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier.

 


Algemene contactgegevens
18VR De Gouden Griffel
Slaghekstraat 5 
3074 LA Rotterdam
Tel: 010-4190730
https://www.goudengriffelrotterdam.nl/
brievenbus@goudengriffelrotterdam.nl
Locatie
Slaghekstraat 5
3074LA Rotterdam
Gebied Feijenoord
Tel: 010-4190730
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool