zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Plataan

 

‘Aandacht om te groeien.’

 

De school

De Plataan is een openbare basisschool in het dorp Pernis. De Plataan verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. 

 

Het onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met een beperking. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot extra prestaties te komen. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Hulp kan dan bestaan uit het geven van remedial teaching of het volgen van een speciaal individueel programma. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider van de school. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in goed overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

 

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Obs De Plataan heeft een thuisnabij profiel. Het ondersteuningsprofiel komt in grote lijnen overeen met dat van het landelijk gemiddelde. 


Waarden

  • - Plezier
  • - Respect
  • - Veiligheid
  • - Waardering

 


Algemene contactgegevens
19CF De Plataan
Postbus 692
3195ZH Pernis Rotterdam
https://www.obsdeplataan.com
plataan@stichtingboor.nl
Locatie
Polluxstraat 12
3195RH Pernis Rotterdam
Gebied Pernis
Tel: 010-4161023
Kenmerken
Bredeschool