zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Plevier

De school

De Plevier is een openbare basisschool, centraal gelegen in de kindvriendelijke wijk Boomgaardshoek. Onze school maakt deel uit van de stichitng “De sportieve basisschool Rotterdam”. Dit is een samenwerkingsverband tussen openbare basisscholen op het gebied van bewegen en sport. Het ontwikkelen van plezier in bewegen en sporten is een van de hoofddoelstellingen van de school.

 

De Plevier geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.

 

Het onderwijs en waarden

  • - Pijler 1: Sportieve basisschool

Wij zijn een sportieve basisschool waarbij veel aandacht is voor bewegingsonderwijs en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Daarbij leggen wij een sterke nadruk op sportief gedrag waarbij samenwerken, tolerantie, fair play en zelfredzaamheid belangrijke onderdelen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het besteden van grote aandacht aan het sportieve aspect een positief effect heeft op de prestaties op cognitief gebied.

  • - Pijler 2: Persoonlijke ontwikkeling

Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Daarom hanteren wij als lesmodel het Directe Instructie Model. Er zit een duidelijke structuur in de les en ieder kind krijgt de instructie die het nodig heeft. Daarbij vinden wij het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken, ontplooien en ontwikkelen. Wij stemmen het aanbod voor het leren en beleven van creatieve, muzikale en technische activiteiten dan ook af op de behoefte van het kind

  • - Pijler 3: Rekenen, taal, lezen en schrijven

Een goede beheersing van de basisvaardigheden rekenen en taal (lezen en schrijven) is van belang voor het kunnen functioneren in de samenleving. Als school leggen wij hier dan ook onze focus op om zo ieders kansen te vergroten in het schoolsucces, maar ook in de latere loopbaan

  • - Pijler 4: Samenwerken (met leerlingen, ouders en in de wijk)

Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en welbevinden van kinderen en als school streven wij daarom een sterke samenwerking tussen leerling, ouders en de school na. Samen werken wij met partners in de wijk om kinderen te laten zien dat zij onderdeel zijn van een bredere maatschappij en biedt het ook kansen om kinderen zo goed mogelijk in hun onderwijsbehoeften te kunnen voorzien.

 

Doelstellingen

Wij streven naar een veilige en vertrouwde school voor al onze leerlingen. Veel waarde wordt door ons dan ook gehecht aan een klimaat met veel structuur en rust, waarbij er ruimte geboden wordt aan de individuele ontplooiing. Het team van De Plevier is continu in ontwikkeling om kwalitatief sterk onderwijs te verzorgen aan de leerlingen op onze school.


Algemene contactgegevens
20KW De Plevier
Postbus 43
3190 AA Hoogvliet
https://www.obsdeplevier.nl
Locatie
Plevier 97-99
3191GA Hoogvliet Rotterdam
Gebied Hoogvliet
Tel: 010-4160777
www.obsdeplevier.nl
directie@obsdeplevier.nl
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool