zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Montessorischool Tuinstad

 

‘Leer mij het zelf te doen!’

 

De school

Tuinstad Schiebroek is gehuisvest in een modern gebouw in een groene wijk. De 15 groepslokalen bevinden zich op de begane grond samen met een speellokaal en een handvaardigheidsruimte. Rond de school is een aparte speelruimte voor onder- en middenbouw en er zijn sportvelden voor de bovenbouw beschikbaar. Deze liggen naast het schoolgebouw.

 

Het onderwijs

Montessorischool Tuinstad kenmerkt zich door:

  • onderwijs voor ieder kind
  • aandacht voor eigenheid
  • vrije werkkeuze
  • individueel werken in heterogene groepen
  • gebruik maken van de gevoelige periode
  • eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
  • montessorimaterialen
  • Engels vanaf groep 1
  • Minervaproject voor meer- en hoogbegaafden
  • gegarandeerde plek bij de naschoolse opvang
Er zijn vakleerkrachten voor handvaardigheid, gymnastiek en humanistisch vormingsonderwijs. Een kindvriendelijke sfeer, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat, vinden wij belangrijk. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door een interne begeleider. Naast de lesgebonden activiteiten wordt in de brede school aandacht besteed aan cultuur en techniek.
 
Waarden
Tuinstad werkt volgens de ideeën van Maria Montessori en haar stelregel 'vrijheid in gebondenheid' wordt dagelijks in praktijk gebracht. Kinderen leren ván elkaar en mét elkaar. 
Wij richten ons op op maximale talentontwikkeling van elk kind dat aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.
Wij voeden onze kinderen op tot burgers met een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.
 
Doelstellingen
De doelen van ons onderwijs zijn, dat onze leerlingen:
- zich optimaal ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel vlak
- zich ontwikkelen tot wereldburger die kunnen deelnemen aan het   
  maatschappelijk verkeer
- een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen
 


Algemene contactgegevens
17FY Montessorischool Tuinstad
Postbus 33056
3005EB Rotterdam
Tel: 010-4180862
https://www.montessorischooltuinstad.nl
tuinstad@montessorischooltuinstad.nl
Locatie
Abeelweg 225
3053PA Rotterdam
Gebied Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4180862
www.montessorischooltuinstad.nl
tuinstad@montessorischooltuinstad.nl
Kenmerken
Montessori
Minerva
Bredeschool