zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Blijberg

‘School waar je leert samenleven!’

 

De school

Op onze school spelen we samen, vinden we het gesprek met elkaar belangrijk, leren en werken we samen en vieren we ook met elkaar.

Op onze school leer je samenleven.

Dat is veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Kinderen verschillen veel van elkaar, dus kunnen ze ook veel van elkaar leren.

Wij hebben dan ook stamgroepen, kinderen van verschillende leeftijden in één groep.

Sinds het schooljaar 2022-2023 bieden wij samen met de BSO en de Peutergroep van Kinderdam een Jenaplan totaalconcept.


Het onderwijs

Het Jenaplanonderwijs is ontwikkeld door Peter Petersen. Hij had toen al zeer moderne ideeen over het onderwijs en zag dat kinderen veel leren van en met elkaar.

In Nederland werd Jenaplan geïntroduceerd door Suus Freudenthal Luther. Ook zij was er van overtuigd dat kinderen meer leren door vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan, samen te werken en verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander te dragen. Samen met een aantal pedagogen heeft ze uitgewerkt hoe het Jenaplanonderwijs in Nederland vorm en inhoud zou kunnen krijgen. Ze hebben dat uitgewerkt in de 20 basisprincipes.

Ondertussen zijn we natuurlijk in het Jenaplanonderwijs niet stil blijven zitten en zijn we verder gaan kijken naar de kernwaardes en hebben deze vastgelegd in de jenaplanessenties.

De zeven essenties maken de focus van onze school duidelijk: We willen ondernemende kinderen, die kunnen plannen en samenwerken. Kinderen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen.

In de Jenaplanessenties staat aangegeven wat kinderen in hun basisschool periode aangeboden moeten krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daarom is het Jenaplanonderwijs zo'n prachtige vorm van onderwijs, kinderen krijgen veel tools in handen voor nu en voor de toekomst.


Waarden

We vinden het belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben op school en dat de school voor hen een veilige plek is. Daarom is er veel aandacht voor hoe de onderlinge contacten tussen kinderen zijn, voor de sfeer in de groep en in de school en voor individuele aandacht.

 


Algemene contactgegevens
31MV De Blijberg
Postbus 27518
3003MA Rotterdam
https://www.blijberg.nl
directie@blijberg.nl
Locatie
Gordelweg 216-217
3039GA Rotterdam
Gebied Noord
Tel: 010-4669629
www.blijberg.nl
directie@blijberg.nl
Kenmerken
Jenaplan