zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

OBS De Phoenix

De School
Per 1 augustus 2010 maakt OBS De Phoenix in Rozenburg ook onderdeel uit van stichting BOOR. De snel groeiende school telt (februari 2017) 250 leerlingen, verdeeld over 10 groepen en 16 medewerkers. Bij de start in 2010 telde de school 120 leerlingen. De school is gevestigd in een speels, redelijk modern gebouw met een eigen gymzaal. Het schoolplein is in de zomervakantie van 2013 opgeknapt. De Phoenix beschikt sinds januari 2014 over een peuterspeelzaal in samenwerking met De Bonte Vlinder en Peuter&Co. De groepen 7 en 8 zijn gevestigd in een dependance.

Het onderwijs
OBS De Phoenix werkt met een jaarklassensysteem. Er wordt handelingsgericht gewerkt met in iedere groep minstens drie niveaus. In iedere klas is een dagrooster, een timetimer en een stoplicht zichtbaar aanwezig. De school kenmerkt zich verder met: Leertijduitbreiding (ca. 80 uur per jaar), Early Bird (Engels) voor de groepen 1 t/m 8, brede school activiteiten i.s.m. Beware, muziekonderwijs, ICT- en techniekles voor de groepen 4 t/m 8, deelname aan verkeer op Seef, gebruik van tablets voor iedere leerling vanaf groep 4. Op sociaal-emotioneel gebied maakt de school gebruik van de RVV-lessen (respect, veiligheid en vertrouwen). Het team telt ook een vakleerkracht gymnastiek en een Early Bird leerkracht.

Schooltijden
Iedere dag starten we om 8.15 uur. De deur gaat om 8.10 open. We werken met een continurooster; alle leerlingen eten tussen de middag op school. De leerlingen gaan om 14.45 uur naar huis.

De missie
OBS De Phoenix biedt een veilige pedagogische leeromgeving aan, waarbij leerlingen met respect, vertrouwen en in veiligheid met elkaar omgaan. We streven naar optimale leerprestaties en naar het ontwikkelen van een prettig leerklimaat, waarbij we het kind centraal stellen. De school zoekt de samenwerking met ouders/verzorgers om bepaalde doelen bij leerlingen te bereiken. Het team wil professionaliteit, transparantie en dynamiek uitstralen. Vanuit de gedachte van openbaar onderwijs is iedereen welkom.

Meer informatie:
Wil je meer weten over onze school ? Download de schoolgids (www.obs-dephoenix.nl), bezoek onze website enóf neem contact op met Piet van Genderen (directeur) voor een rondleiding en een gesprek.

 


Algemene contactgegevens
11SY OBS De Phoenix
Bramenpad 1
3181 PX Rozenburg
Tel: 0181-212943
https://www.obs-dephoenix.nl
info@obs-dephoenix.nl
Locaties
OBS De Phoenix (groep 1 t/m 3)
Bramenpad 1
3181 PX Rozenburg
Deelgemeente Rozenburg
Tel: 0181-212943
www.obs-dephoenix.nl
info@obs-dephoenix.nl
De De Phoenix (groep 4 en 5)
Gruttostraat 2
3181 TC Rozenburg
OBS De Phoenix (groep 7 en 8)
Nachtegaallaan 25
3181 SL Rozenburg
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool