zoeken
Speciaal basisonderwijs (SBO)

SBO Kindcentrum IJsselmonde

‘De plek waar jij naar school gaat!’

 

De school

Kindcentrum IJsselmonde biedt basisschool en speciaal basisonderwijs. Wij zijn een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Welke cultuur, religie of sociale achtergrond een kind ook heeft. We leren kinderen om respect voor elkaar te hebben. Bij ons mag elk kind zichzelf zijn. 


In het gebouw vindt u ook Stichting Kinderopvang Peuter en Co, Centrum voor Jeugd en Gezin, een fysiotherapeut, een diëtist en een logopedist. Alles onder één dak. Fijn, want zo krijgen kinderen snel alle zorg en aandacht die ze nodig hebben. 


Het onderwijs

Het onderwijs op Kindcentrum IJsselmonde kenmerkt zich doordat we meer onderwijstijd inzetten en de focus hebben op: gezonde levensstijl, Nederlandse taal en executieve functies. We richten ons in het onderwijs op vier pijlers: zorg, gezondheid, zelfredzaamheid en (taal)ontwikkeling.
Om dit te bewerkstelligen kiezen we voor een kindcentrum waarin kinderen van 0 tot 13 welkom zijn. Het Kindcentrum IJsselmonde levert zowel basisonderwijs (regulier en SBO) alsook voorschool en voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.
De uitgangspunten van ons onderwijs zijn:

  • Thematisch onderwijs. Per jaar diepen we ongeveer vier thema’s uit;
  • Aandacht voor sociale vaardigheden en sociale veiligheid;
  • Gezonde voeding en beweging als onderdeel van de dagelijkse routines;
  • Focus op Nederlands;
  • Veel muziek in de school;
  • Zorgpartners in het Kindcentrum zorgen voor korte lijnen en maken preventief handelen mogelijk

Waarden

Onze kinderen hebben het niet gered op een reguliere school. Zij hebben vaak een lastige periode achter de rug. Zij konden niet goed meekomen op school of werden regelmatig gecorrigeerd vanwege hun gedrag en dat werkt niet bevorderend voor het zelfvertrouwen. Onze eerste taak is daarom om deze kwetsbare kinderen weer op hun gemak te stellen. Vanuit deze warme aandacht stellen wij een plan op om ze verder te helpen bij hun ontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor het cognitieve deel maar ook voor het sociale deel; voor de individuele ontwikkeling maar ook voor het samenwerken, het samen zijn. Geen ik zonder jij!

 

Doelstellingen

Wij willen maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Onze leerlingen worden volwassen Wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling.


Algemene contactgegevens
20RV SBO Kindcentrum IJsselmonde
Heindijk 20
3079 PM Rotterdam
Tel: 010-4830737
https://www.sbovhg.nl
sbovhg@boorrotterdam.nl
Locatie
Oosterhagen 251
3078 CL Rotterdam
Gebied IJsselmonde
Tel: 010-482 73 77
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
Kenmerken