zoeken
Speciaal basisonderwijs (SBO)

SBO Hoogvliet

‘Wij maken het verschil!’

 

De school
SBO Hoogvliet is een kleine school voor speciaal basisonderwijs in Hoogvliet. De school verzorgt onderwijs aan ca. 80 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Hoogvliet, Rhoon, Poortugaal, Pernis en soms zelfs uit Barendrecht. De school heeft een duidelijke regiofunctie.

Het onderwijs
Op SBO Hoogvliet sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte(n) van onze leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We stellen voor alle leerlingen een duidelijk en praktisch onderwijsarrangement op en brengen het ontwikkelperspectief duidelijk in beeld. We leggen verbinding met hun talenten. Deze talenten liggen vaak op uiteenlopende gebieden. Leerlingen leren meer dan alleen rekenen en lezen en mogen op SBO Hoogvliet:
Zelf doen, zelf ervaren en zelf ontdekken!
Leerlingen ervaren hoe leuk het is om te leren en door positieve ervaringen op te doen groeit hun zelfvrtrouwen, stijgen de leerresultaten en ontwikkelen zij hun talenten.
 
Waarden
Ruimte, respect en verantwoordelijkheid zijn de belangrijkste kernwaarden binnen ons onderwijs. Dit houdt in dat je jezelf kan en mag zijn zonder anderen en jezelf te schaden. Je krijgt en neemt ruimte om te ontwikkelen. Je mag je mening uiten, waarbij je openstaat voor de mening van anderen. Dit houdt in dat je elkaar niet moedwillig kwetst en de ander in zijn waarde laat. Je respecteert en accepteert elkaars mening. We nemen elkaar serieus en meningsverschillen worden op een goede manier besproken. Het team, de leerlingen en de ouders zijn verantwoordelijk voor zichzelf, de ander en de omgeving. Samen zorgen we voor optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Doelstellingen
Ons streven is:
- dat de leerlingen later zelfstandig door het leven kunnen gaan.
- dat de leerlingen respect hebben voor de verschillen tussen mensen en hun levensbeschouwing.
- dat onze leerlingen beschikken over voldoende sociale en cognitieve vaardigden.
- dat onze leerlingen later een volwaardige plek in de samenleving verwerven, passend bij hun mogelijkheden.
Algemene contactgegevens
21HJ SBO Hoogvliet
Othelloweg 8
3194GS Hoogvliet
Tel: 010-4162687
https://www.sbohoogvliet.nl
r.spetter@sbohoogvliet.nl
Locatie
Othelloweg 8
3194GS Hoogvliet Rotterdam
Gebied Hoogvliet
Tel: 010-4162687
www.sbohoogvliet.nl
sbohoogvliet@hotmail.com
Kenmerken