zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

A. Willeboerschool

'Samen denken in mogelijkheden.'


De school

De A. Willeboerschool is een openbare school voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De school is in 1949 opgericht als zelfstandige school. De school is genoemd naar de heer A. Willeboer, één van de pioniers van het speciaal onderwijs in Rotterdam.

De school bestaat uit 2 afdelingen, die elk in een eigen gebouw gehuisvest zijn. De SO-afdeling is voor 4- t/m 12-jarigen en de VSO-afdeling ‘De Hoge Brug’ is voor 13- t/m 20-jarigen.

 

Het gebouw van de SO-afdeling ligt in een rustig gedeelte van Rotterdam: Kralingen. Het heeft een goede bereikbaarheid; tram, bus en metro stoppen allen vlakbij de school.

De VSO-afdeling “VSO De Hoge Brug” is gevestigd aan de Hillegondastraat in Hillegersberg. De locatie is goed bereikbaar met bus en tram en ligt op loopafstand van station Noord.

De school biedt de leerlingen veiligheid, warmte en rust. Binnen dit klimaat zorgen we voor een aantrekkelijke, uitdagende en duidelijk gestructureerde leeromgeving. We benaderen de leerlingen positief en in zijn totaliteit om ze een goed gevoel van eigenwaarde te geven en ze weerbaar te maken in onzekere situaties. We benadrukken bij de leerlingen wat ze wél kunnen en maken gedragingen en gevoelens bespreekbaar.

 

Het onderwijs

De hulpvraag van de leerlingen is zeer uiteenlopend. Via planmatig werken worden groepsactiviteiten en individuele plannen van aanpak opgesteld.
Het programma richt zich op sociaal gedrag (bewustwording van jezelf, in relatie tot een ander en als deelnemer aan de maatschappij), redzaamheid, motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden in een functionele context en in speelse situaties, creativiteitsontwikkeling en vrijetijdsbesteding.

Taal communicatie en wereldoriëntatie zijn een belangrijk middel voor integratie in de samenleving en krijgen veel aandacht middels leesbevorderingsactiviteiten, picto- en signaal lezen, luistervaardigheid en communicatie met ondersteuning van gebaren (als onderdeel van de logopedie) en visuele middelen, ontdekdozen en leskisten en excursies. Motorische vaardigheden, creativiteitsontwikkeling en vrijtijdsbesteding krijgen aandacht in de vorm van bewegingslessen en sportactiviteiten, spel, handvaardigheid, drama en kunstprojecten en SKVR-activiteiten.
De cognitieve vaardigheden worden veelal speels aangeboden en zo veel mogelijk functioneel gemaakt.

 

We werken zowel aan de cognitieve, als aan de sociale, kunstzinnige en lichamelijke ontwikkeling. De nadruk op de VSO ligt echter vooral op praktische werkzaamheden, zoals koken, tuinieren, schoonmaken, houtbewerken en via stages binnen en buiten de school.

 

Waarden

Vanuit een open en respectvol klimaat streven we ernaar dat de leerlingen:

  • hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen
  • inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en beperkingen en daarmee kunnen omgaan
  • zelfrespect en respect voor anderen ontwikkelen

Doelstellingen

Als algemeen doel stelt de Willeboerschool zich: “Het streven naar een optimale zelfstandigheid en een minimale afhankelijk, opdat het kind zinvol kan functioneren in zijn/haar milieu (gezin, gezinsvervangende situatie), werk- en vrijetijdsituatie. Voor alle leerlingen geldt dat zij zich later niet geheel zelfstandig in de maatschappij kunnen handhaven en een beschermde omgeving nodig hebben.


Algemene contactgegevens
20RJ A. Willeboerschool
https://www.willeboerschool.nl/
Locatie
Meindert Hobbemalaan 2
3062SK Rotterdam
Tel: 010-4527634
Fax: 010-4522902
www.willeboerschool.nl
administratie@willeboerschool.nl
Kenmerken
Cluster 3