zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

De Piloot-De Vlinder

JOB- groepen De Piloot verzorgt sinds augustus 2018 op de locatie De Vlinder het onderwijs in 4 groepen. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Kinderen vanaf 3 jaar worden ingeschreven op De Piloot.
In de JOB-groepen (jeugdzorg, onderwijs en behandeling groepen) zijn behandeling vanuit Enver en onderwijs geïntegreerd in één groep. Dit betekent praktisch dat er 5 dagen jeugdzorgwerkers van Enver (HBO geschoold) op de groep aanwezig zijn en 2 om 3 dagen een leerkracht van De Piloot. In het begin van het behandel-/schooljaar zal de nadruk liggen op de behandeling. Gedurende het behandel-/schooljaar zullen de onderwijsactiviteiten in de groep steeds meer worden uitgebreid. De jeugdzorgwerkers en de leerkracht werken in de groepen vanuit dezelfde visie en aanpak en bieden behandel- en onderwijsactiviteiten aan.  

Trainingsklas
De leerlingen krijgen dagbehandeling van LUMC Curium jeugdpsychiatrie en/of Enver Jeugdhulp. De kinderen in de dagbehandeling zijn vaak vastgelopen in het onderwijs. Daarom komen zij in opbouw naar de trainingsklas om te oefenen om weer onderwijs volgen.
In de trainingsklas zitten leerlingen van groep 1 t/m 8.


Algemene contactgegevens
De Piloot-De Vlinder
Postbus 81135
3009 GC Rotterdam
Tel: 0182 - 68 23 50
https://www.depiloot.nl/vestigingen/locatie-de-vlinder/
info@depiloot.nl
Locatie
Van Heuven Goedhartsingel 10
2806 ZL Gouda
Tel: 0182-682350
Kenmerken
Cluster 4