zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

VSO het Passercollege-Overschie

Op Het Passer College geloven wij dat ieder kind recht heeft op het best passende onderwijs. Zo hebben onze locaties een afgestemd pedagogisch klimaat en bieden we de mogelijkheid om in kleinere klassen en een prikkelarme omgeving zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Uw kind krijgt de zorg en begeleiding geboden die nodig is voor zijn ontwikkeling. De problematiek wordt zorgvuldig in kaart gebracht, zodat het onderwijsaanbod en, indien nodig, het zorgaanbod afgestemd is op zijn of haar mogelijkheden.  Natuurlijk doen we dit in partnerschap samen, de driehoek kind, ouders en school. Wij zien de schoolperiode op Het Passer College dan ook als een periode waarin daadkracht, doorzettingsvermogen en samenwerking centraal staan. 
Wij gaan er van uit dat uw kind een goede tijd bij ons op school zal hebben! 

Over ons 

Het Passer College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met internaliserende gedragsproblematiek waar een veilige leeromgeving centraal staat. Deze leeromgeving wordt vormgegeven door de methode Wijzer Onderwijs. Hierbij wordt duidelijkheid gecreëerd in ruimte, tijd, activiteit en interactie. Onze expertise richt zich voornamelijk op Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en angststoornissen. 
Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast richten wij ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. 
Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis. 
Het Passer College kent 5 locaties verspreid in Rotterdam. Onze locaties hebben een afgestemd pedagogisch klimaat en bieden we de mogelijkheid om in kleinere klassen en een prikkelarme omgeving zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen.  
  • Locatie Overschie wordt praktijkonderwijs, vmbo-bb en vmbo-kb onderwijs gegeven. 
  • Locatie Lage Land wordt lesgegeven aan de eerste drie leerjaren vmbo-tl en klas 1 t/m 6 voor havo/vwo. 
  • Locatie Hillevliet wordt lesgegeven aan de 3e en 4e jaars vmbo-kb en vmbo-tl.  
  • Locatie Lansingerland wordt lesgegeven aan eerste leerjaar niveau praktijkonderwijs en vmbo bb/kb. 
  • Locatie Bits Bijzonder Interventie Team Schoolgang 
 
Ons motto: 'als het om onderwijs draait' 


Algemene contactgegevens
VSO het Passercollege-Overschie
Postbus 8760
3009 AT Rotterdam
Tel: 010-2094100 (optie 2)
https://www.hetpassercollege.nl/
admin@hetpassercollege.nl
Locatie
Hoornweg 45
3042 BC Rotterdam
Tel: 010-2094100 (optie 2)
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
Kenmerken
Cluster 4