zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

VSO het Passercollege-Lage Land

Klassikaal les & IVIO In de eerste twee leerjaren op Het Passer College Lage Land wordt door de mentor klassikaal lesgegeven. Leerkrachten maken ook gebruik van elkaars expertise, waardoor zij soms ook een les zullen verzorgen in een andere klas. Vanaf het derde leerjaar zal IVIO@School centraal staan. De leerlingen worden dan begeleid door één mentor en krijgen daarnaast onderwijs via IVIO. IVIO bestaat uit een team van eerste- en tweedegraadsdocenten die voor de leerlingen klaar staan om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden, en ze vakinhoudelijk te begeleiden tot het eindexamen. De mentor die voor de klas staat helpt de leerlingen vragen op te stellen voor de IVIO docenten en ondersteunt de leerlingen bij het plannen en structureren van het werk. Leerplein Het leerplein is een stimulerende en uitdagende omgeving waarin leerlingen op een andere manier biologieles krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van ronde tafels om samenwerking te stimuleren, langs de wanden staan kasten met onderzoeksmateriaal, er zijn microscopen en er staan een skelet en een corpus. De leerlingen krijgen hier zowel theorielessen als practica. Op het leerplein leren onze leerlingen over planten, dieren en het menselijk lichaam.
Talentdagen
Vier maal per jaar zijn er Ontdek je talentdagen. Dit zijn dagen waarop we leerlingen op een andere manier kennis laten maken met verschillende 'talenten' zoals chemie, koken, sport en creatieve kunsten. Bekijk dit filmpje om een impressie te krijgen van deze dagen.
CvB Er is een CvB (Commissie van Begeleiding) waarin de afdelingsleider, de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en de mentor plaatsnemen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang, cijfers en eventuele problematiek van leerlingen uit de klas besproken.
Orthopedagoog & SMW
Een aantal dagen per week zijn de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker (SMW) aanwezig. De orthopedagoog richt zich daarin op vraagstukken op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling en welzijn, alsmede school- en leervaardigheden. De SMW richt zich op het coördineren en begeleiden van individuele zorgtrajecten en verzorgt de communicatie vanuit school met diverse instanties.


Algemene contactgegevens
VSO het Passercollege-Lage Land
Postbus 8760
3009 AT Rotterdam
Tel: 010-2094100 (optie 1)
https://www.hetpassercollege.nl/
admin@hetpassercollege.nl
Locatie
Waghemakerestraat 11
3067 HT Rotterdam
Tel: 010-2094100 (optie 1)
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
Kenmerken
Cluster 4