zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

VSO het Passercollege-B!TS

B!TS staat voor Bijzonder Interventie Team Schoolgang

B!TS komt tegemoet aan de speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen met internaliserende problemen. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen met een stoornis in het Autisme Spectrum, depressieve klachten en/of een angststoornis. Door de problemen zitten de leerlingen al langere tijd thuis. Het doel van dit project is een terugkeer naar school. Dit in combinatie met het aanleren van die vaardigheden die nodig zijn om in het (vervolg)onderwijs succesvol te kunnen participeren.

Door middel van onderwijs op maat, middels een arrangement, wordt er voor gezorgd dat de leerling geen verdere leerachterstand oploopt. Daarnaast leert de docent hoe de leerling ‘het leren’ het beste kan aanpakken. Hoe gebruik je je agenda, hoe plan je je werk, hoe studeer je het effectiefst? Zaken die simpel lijken, maar die voor deze jongeren vaak een struikelblok zijn. De leerling doet al snel succeservaringen op en gaat hierdoor positiever tegen school aan kijken. Naast de lesstof wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het leren begrijpen van jezelf. Stap voor stap leert de leerling weer te functioneren in de klas / in groepsverband met leeftijdgenoten.

Het B!TS project is een initiatief van Het Passer College in samenwerking met IVIO@School.


Algemene contactgegevens
VSO het Passercollege-B!TS
Postbus 8760
3009 AT Rotterdam
Tel: 010-2094100 (optie 4)
https://www.bitsrotterdam.nl/
infobits@hetpassercollege.nl
Locatie
Klein Coolstraat 37
3033 XR Rotterdam
Tel: 010-2094100 (optie 4)
https://www.bitsrotterdam.nl/
nfobits@hetpassercollege.nl
Kenmerken
Cluster 4