zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

De Archipel

‘De Archipel laat je schitteren!’

 

De school

De Archipel biedt vanuit kennis en ervaring onderwijs en begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, de onderwijsbehoeften van het kind staan voorop. Onze doelgroep betreft kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of kenmerken van, kinderen met contactstoornissen al dan niet in combinatie met ADHD.

 

De Archipel is kleinschalig van opzet. Hierdoor kent iedereen elkaar en kennen de collega’s alle kinderen. Het schoolgebouw staat op een unieke locatie in Rotterdam-Zuid met een grote buitenruimte. In het hele gebouw en op het schoolplein gelden regels die voor iedereen gelijk zijn. Dit zorgt voor een veilige en overzichtelijke omgeving, zowel in de school als daarbuiten.


Het onderwijs

In ons onderwijs richten we ons op het behalen van de kerndoelen van het basisonderwijs. Pedagogisch hanteren wij de methode Wijzer Onderwijs ontwikkeld door het CED Klik hier voor de website.Alle medewerkers van de school zijn vaardig op het eigen vakgebied en pedagogisch opgeleid volgens het principe ‘Wijzer Onderwijs’.

Rekening houdend met de stimulerende en belemmerende factoren van het kind wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van het kind. De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen het kind zich thuis kan voelen en op een positieve manier verder kan ontwikkelen.


Waarden

Als openbare school voor speciaal onderwijs vinden wij het belangrijk dat kinderen met verschillende culturele en sociale achtergronden samen opgroeien en onderwijs volgen. Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een leven in onze multiculturele samenleving, die complexe eisen stelt aan het functioneren van het individu. Openbaar betekent voor ons acceptatie en respect voor de andere persoon en diens omgeving zonder een levensbeschouwelijk oordeel.

De naam van de school geeft aan dat ieder individu bijzonder mag zijn, maar wel deel uitmaakt van een geheel.


Doelstellingen

De Archipel biedt een veilige omgeving waar elke leerling zich optimaal, op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Inzicht en zelfstandigheid worden ontwikkeld en vaardigheden worden eigen gemaakt om zich te kunnen ontplooien in de ondernemende maatschappij.

 

Onze missie doen we vanuit positieve en individuele aandacht voor de leerlingen, ouders en personeel. Door de kleinschaligheid zijn wij in staat om iedere leerling ouder en collega te zien en te waarderen. De nadruk wordt gelegd op positief gedrag. dit doen we doormiddel van onze basisaanpak  Wijzer Onderwijs, de methodieken  Rots en Water, RADAR.


Algemene contactgegevens
20RL De Archipel
Oldenoord 81 (tijdelijke locatie)
3079 KG Rotterdam
Tel: 010 485 0 493
https://www.archipelrotterdam.nl
info@archipelrotterdam.nl
Locatie
Oldenoord 81
3079KG Rotterdam
Gebied IJsselmonde
Tel: 010-4850493
Kenmerken
Cluster 4