zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Mytylschool De Brug

‘Normaal waar het kan, speciaal waar het moet!’

 

De school

Wij zijn Mytylschool de Brug. Een openbare school voor leerlingen met een lichamelijke beperking, een bijkomende verstandelijke beperking en/of een langdurige ziekte. We bieden uitdagend en passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar in drie verschillende afdelingen. 

 

Het onderwijs

Mytylschool de Brug is een openbare school van stichting BOOR. Eigentijds en kwalitatief goed onderwijs typeert ons.


We zijn vanzelfsprekend gericht op onderwijs, dat we vormgeven via leerroutes en leerlijnen, maar we kijken vooral ook naar de leerling zelf. Wat heeft deze jonge persoon nodig om nu én in de toekomst volledig tot zijn/haar recht te komen? Daar zetten wij ons voor in met een enthousiast team van gedreven specialisten op het gebied van onderwijs, revalidatie en verzorging. U kunt erop vertrouwen dat wij ons werk met hart, ziel en plezier doen. Zo kunnen we onze beloftes voor de toekomst vandaag al met elkaar waarmaken.


Dankzij de wet passend onderwijs krijgen alle kinderen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben.


Voor toelating tot onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring wordt door de mytylschool (of soms: de vorige school) aangevraagd bij een samenwerkingsverband (SMV). Dat is over het algemeen het SMV van de gemeente waar uw kind ingeschreven staat.
Voor elke afdeling gelden andere aanvullende eisen. De volgende uitspraken zijn over het algemeen leidend voor toelating:

  • Uw kind kan profiteren van groepsgebonden onderwijs, is afhankelijk van therapie en mogelijk afhankelijk van verpleegkundige zorg.
  • Voor vmbo/havo-onderwijs gelden ook de toelatingseisen van het reguliere vo.
  • Leerlingen met externaliserend probleemgedrag vallen buiten onze expertise.
  • Om na te gaan of uw kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs op onze school, doorloopt u de aanmeldprocedure. 

Kansen voor de toekomst:

Voor het speciaal onderwijs is ook de ‘kwaliteitswet (v)so’ van kracht. Deze wet kijkt naar de toekomstkansen van leerlingen aan de hand van uitstroomperspectieven. Op mytylschool de Brug richten we ons op de volgende twee uitstroomperspectieven:

  1. Diplomagericht onderwijs in de vorm van vmbo/havo;
  2. Praktisch gericht onderwijs dat opleidt tot arbeid en dagbesteding. 

Ons hele onderwijsprogramma is gericht op maximale talentontwikkeling. Daarom gaan we met u als ouder al vroeg in gesprek over het ontwikkelingsperspectief van uw kind. Samen laten we uw kind groeien.


Algemene contactgegevens
20RX Mytylschool De Brug
https://www.mytylschooldebrug.nl
info@mytylschooldebrug.nl
Locaties
Mytlylschool, s.o. afdeling
Ringdijk 84
3054KV Rotterdam
Gebied Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-2111777
Mytylschool, VSO vmbo/havo
vmbo (lwoo), vmbo (basis), vmbo (kader), vmbo (gemengd), mavo/ vmbo (theoretisch), havo
Ringdijk 84
3054 KV Rotterdam
Gebied Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-2111777
www.mytylschooldebrug.nl
rsch@mytylschooldebrug.nl
Mytylschool, VSO praktijk
praktijkonderwijs
Woensdrechtstraat 20
3045 PZ Rotterdam
Tel: 010-8925000
Kenmerken
Cluster 3