Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Openluchtschool de Recon

De Recon is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen met medische problemen (cluster 3).

In de SO-afdeling, de ReconSchool genaamd, ontvangen de leerlingen onderwijs op basisschoolniveau. Het VSO bestaat uit twee afdelingen: ReconCollege waar het vmbo-onderwijs wordt aangeboden en ReconPro waar praktijkonderwijs wordt verzorgd. Het onderwijs is aangepast aan de kenmerken van de individuele leerling. Zo volgen alle leerlingen een individuele leerlijn, waarbij het individueel ontwikkelingsperspectief richtinggevend is.

Aan de school zijn verpleegkundigen verbonden voor de medische zorg en begeleiding. Ook beschikt de school over een fysiotherapeut,een logopedist en een creatief therapeut. Voor onderzoek en begeleiding kan de school een beroep doen op een schoolarts, een psycholoog en een maatschappelijk werkster.

De leerlingen kunnen pas worden geplaatst, wanneer een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is. Zie voor verdere informatie de website van de school.


Algemene contactgegevens
20RT Openluchtschool de Recon
Dordtsestraatweg  472
3075BN Rotterdam
Tel: 010-4849233
www@openluchtschoolderecon.nl
info@olsderecon.nl
Locaties
Openluchtschool de Recon (SO)
Olijflaan 4
3053 WK Rotterdam
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4186422
www.openluchtschoolderecon.nl
info@olsderecon.nl
OLS de Recon afdeling College en Pro (VSO)
Dordtsestraatweg 472
3075BN Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4849233
Fax: 010-4862317
www.openluchtschoolderecon.nl
info@olsderecon.nl
Contactpersonen
Directie:
Patricia Bijloo
Directeur (v)so met portefeuille vervolgonderwijs

Evelien Dullaart
interim afdelingsdirecteur (afdeling pro)

Terry Sibbing
Locatiedirecteur Recon college / Recon pro

Jacqueline van Wijngaarden
Locatiedirecteur Recon so

Kenmerken
Cluster 3
Download