zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Tyltylschool

‘Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.’

 

De school

De Tyltylschool is een regionale school en verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar, met één of meer lichamelijke beperkingen. De doelgroep wordt ook wel aangeduid als meervoudig gehandicapten (MG).

 

Het onderwijs

Om het onderwijs goed te laten aansluiten op het niveau van elke leerling, wordt de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan gevolgd d.m.v. een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierdoor is vroegtijdige signalering van leerproblemen mogelijk.

 

De leerstof wordt aangepast op wat de individuele leerling nodig heeft. Daarbij richt de school zich bij het onderwijs op de leerdoelen ZML (zeer moeilijk lerenden), waarin de leerlijn Plancius voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 24 maanden is verwerkt.

 

De leerlingen krijgen op revalidatiebehoefte of schoolondersteunende behoefte therapie door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Op het gebied van ontwikkelingsproblemen, leren en gedrag is er ondersteuning door een orthopedagoog.

 

Voor optimale ontwikkeling bij leerlingen werken we samen met verschillende partners op het gebied van revalidatie, gedrag, epilepsie, visus, enz.

 

Waarden

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.

Wij werken aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Dit doen wij door:

  • het bieden van een veilig klimaat
  • persoonlijke afstemming
  • betekenisvolle activiteitenAlgemene contactgegevens
18BD Tyltylschool
https://www.tyltylschool.nl
tyltylschoolrotterdam@online.nl
Locaties
Tyltylschool SO
Kromme Zandweg 65
3084NE Rotterdam
Tel: 010-4805529
Tyltylsschool VSO
Charloisse lagedijk 951 D
3084LD Rotterdam
Tel: 010-2102885
Kenmerken
uitstroomprofiel Dagbesteding
Cluster 3