zoeken
Voortgezet onderwijs (VO)

Erasmiaans Gymnasium

‘Ex pluribus unum’

‘Eenheid uit verscheidenheid’

 

De school

Het Erasmiaans Gymnasium is een categoriale school. Dat betekent dat alle leerlingen het gymnasiumonderwijs volgen, meteen al vanaf de eerste klas met de vakken Latijn en Grieks. Het Erasmiaans Gymnasium is een school met traditie en sfeer. Het unieke schoolgebouw draagt hier in hoge mate aan bij. We houden vast aan tradities en we gaan continu de uitdaging aan om ons te blijven ontwikkelen in een snel veranderende wereld.

 

Het onderwijs

Het Erasmiaans Gymnasium biedt een opleiding waarbij leerlingen als vanzelfsprekend meekrijgen dat het verleden doorwerkt in het heden en dat je altijd met een been in het verleden staat, zelfs als je naar de toekomst kijkt. We leggen door de aandacht voor de klassieke cultuur een verbinding tussen heden en verleden, het eigene en het vreemde.


Op het Erasmiaans Gymnasium leiden we de leerlingen op voor een gymnasiumdiploma, en daarmee voor een universitaire vervolgopleiding. Hiervoor geven wij goed onderwijs in kennis en vaardigheden en goede begeleiding voor elke leerling. We bieden ondersteuning, verbreding en verdieping, binnen en buiten de lessen, voor leerlingen die dat willen of nodig hebben. We dagen leerlingen en medewerkers uit om zich te ontplooien en te excelleren. We durven hierbij hoge eisen te stellen aan elkaar.


Om elke, unieke Erasmiaan in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien en te excelleren is én keuzevrijheid én ruimte nodig. Keuzevrijheid gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid, voor jezelf en het geheel. Degenen die deze verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen bij ons de ruimte. Om deze ruimte te creëren, zijn we flexibel, als individu en als organisatie.

 

Waarden

In 1842 is onze school naar Erasmus genoemd. Erasmus is een beroemd humanist en Rotterdammer van geboorte. Hij heeft veel geschreven over onderwijs en benadrukt dat een school een ruimere taak heeft dan alleen het overdragen van kennis. Hij geeft aan dat op school ruimte moet zijn voor het overbrengen van humanitas. Wij willen aan dit ideaal voldoen door niet alleen – vanzelfsprekend – op te leiden tot het gymnasiumdiploma, maar ook door onze leerlingen te stimuleren zich te ontwikkelen tot een compleet mens.

Iedere Erasmiaan, leerling en medewerker, is uniek. We willen een school zijn waarin iedereen mag zijn wie hij wil. Authenticiteit en eigenzinnigheid worden gewaardeerd. We moedigen leerlingen aan om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Op het Erasmiaans Gymnasium, een openbare school, hebben we respect voor de verschillen in levensovertuiging, godsdienst, cultuur, afkomst, geslacht of seksuele voorkeur. We hebben niet alleen respect voor elkaar, maar tonen ook interesse in elkaar. We vormen een hechte gemeenschap, er heerst een wij-gevoel en we staan altijd open voor het gesprek.

 

Doelstellingen

Door hun talenten hebben onze leerlingen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de maatschappij. We willen onze leerlingen bewust maken van deze verantwoordelijkheid en de rol die ze op zich kunnen nemen.


Algemene contactgegevens
15SC Erasmiaans Gymnasium
Wytemaweg 25
3015 CN Rotterdam
Tel: 010-4360045
https://www.erasmiaans.nl
info@erasmiaans.nl
Locatie
Wytemaweg 25
3015CN Rotterdam
Gebied Centrum
Tel: 010-4360045
Kenmerken