zoeken
Voortgezet onderwijs (VO)

Libanon Lyceum

Het Libanon Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school is gehuisvest in twee prachtige gebouwen in Kralingen: dicht bij elkaar. In elk gebouw leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd.

In het prachtige gebouw aan de Mecklenburglaan hebben de eerste, tweede en derde klassen les. Veilig en overzichtelijk.
In het monumentale gebouw aan de Ramlehweg hebben we ons studiehuis voor de bovenbouwleerlingen van mavo, havo en atheneum.

Van oudsher is het Libanon Lyceum een school waar een heel plezierige sfeer heerst: leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij willen een school zijn waar ieder zichzelf kan zijn, waar je je mag onderscheiden van anderen en waar je je veilig voelt.

Het is van het grootste belang dat iedere leerling als mens wordt gekend. De mooiste steunprogramma’s zijn zinloos wanneer de leerling anoniem door de school loopt. We zorgen dat de leerling het gevoel heeft er te mogen zijn. Dat doen we vooral door het geven van persoonlijke aandacht.

Ook de vele activiteiten buiten de lessen die we organiseren (feesten, excursies en werkweken) zijn bedoeld om er voor te zorgen dat de school een plek is om te leren, vrienden te maken, te leven, jezelf te leren kennen en te groeien.

Kortom, we vragen veel (goed meedoen in de les; huiswerk maken) maar we geven ook veel: goede lessen van hoog niveau, een luisterend oor, huiswerkhulp en bijlessen als het nodig is.

Op veel basisscholen, vooral op de Montessori-, Dalton- en Jenaplan basisscholen, krijgen de kinderen les op een manier waarbij de leerlingen veel samenwerken, eigen verantwoordelijkheid mogen nemen en waarbij zij ook hebben geleerd zelfstandig te werken en te plannen.

De Wereldklassen van het Libanon zijn twee jaar geleden van start gegaan met als doel om juist deze kinderen een mooie aansluiting op het basisonderwijs te bieden. Het zou jammer zijn om wat er op de basisschool is opgebouwd niet te gebruiken op de middelbare school!

In de Wereldklassen werken wij met een onderwijsvorm waarin wij de leerling stapsgewijze steeds meer aanspreken Een kind leert het best wanneer hij zelf iets te zeggen heeft over wat en hoe hij leert. Bovendien lukt leren het best wanneer hij het gevoel heeft iets te kunnen presteren, alleen of samen met anderen. De pedagoog Luc Stevens heeft deze visie geformuleerd. Wij passen zijn principes toe in de Wereldklas.

Naast de lessen uit het boek leren de kinderen de leerstof ook toepassen in de “echte wereld”. De wereld komt de school binnen en de leerling gaat de wereld in. Dat doen wij door middel van projecten, e-mailcontacten met scholen in het buitenland, onderzoek buiten de school e.d.

Om het zelfstandig werken te bevorderden en projecten mogelijk te maken hebben wij voornamelijk lesblokken van 100 minuten (twee lessen achter elkaar).


Algemene contactgegevens
15EO Libanon Lyceum
Postbus 4301
3006AH Rotterdam
https://www.libanonlyceum.nl
Locaties
Libanon Lyceum, locatie Ramlehweg
mavo/ vmbo (theoretisch), havo, vwo (atheneum), vwo (gymnasium)
Ramlehweg 6
3061JX Rotterdam
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Tel: 010-4522500
Fax: 010-4522254
Libanon Lyceum, locatie Mecklenburglaan
mavo/ vmbo (theoretisch), havo, vwo (atheneum), vwo (gymnasium)
Mecklenburglaan 49
3061BD Rotterdam
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Tel: 010-4522500
Fax: 010-4522254
Kenmerken
Download