zoeken
Voortgezet onderwijs (VO)

Libanon Lyceum

De school

Het Libanon Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school is gehuisvest in twee prachtige gebouwen in Kralingen: dicht bij elkaar. In elk gebouw leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd.

In het prachtige gebouw aan de Mecklenburglaan hebben de eerste, tweede en derde klassen les. Veilig en overzichtelijk.
In het monumentale gebouw aan de Ramlehweg hebben we ons studiehuis voor de bovenbouwleerlingen van mavo, havo en atheneum.

 

Van oudsher is het Libanon Lyceum een school waar een heel plezierige sfeer heerst: leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij willen een school zijn waar ieder zichzelf kan zijn, waar je je mag onderscheiden van anderen en waar je je veilig voelt.

Het is van het grootste belang dat iedere leerling als mens wordt gekend. De mooiste steunprogramma’s zijn zinloos wanneer de leerling anoniem door de school loopt. We zorgen dat de leerling het gevoel heeft er te mogen zijn. Dat doen we vooral door het geven van persoonlijke aandacht.

 

Het onderwijs

In 2024 ademt het Libanon de sfeer uit van een actieve leer- en ontwikkelgemeenschap. Op het Libanon wordt gefocust en hard gewerkt. Tegelijk maken we tijd voor reflectie en dialoog. We werken in de driehoek school, leerling, ouders. Het Libanon is een intelligente school: er is een uitgekiende balans tussen wat we samen doen en wat per leerling moet en mag verschillen. De docenten stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen. We geven elkaar feedback en leggen de lat hoog. We worden door de ander gezien en zorgen voor elkaar. We erkennen en herkennen elkaars talenten. De diversiteit is een gegeven en een verrijking. De kwaliteit van ons onderwijs maakt onze leerlingen kansrijk voor vervolgstudie en maatschappij.

 

Waarden en doelstellingen

Het Libanon bereidt zijn leerlingen voor op de maatschappij van morgen. Hoe die er ook uit zal zien, de maatschappij heeft baat bij jongeren die ambitieus zijn, hun bijdrage willen leveren en diversiteit als een kans zien. Jongeren die kunnen samenwerken, betrokken zijn bij hun omgeving en beschikken over kennis en vaardigheden die henzelf en ook de wereld een stap verder brengt.

Wij bieden ruimte voor cognitieve en persoonlijke ontwikkeling zodat de leerling zelfbewust en met een inhoudelijke stevige basis verder kunnen, inclusief de vaardigheden om die basis te benutten. Het Libanon biedt daarom een gestructureerde, veilige omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. We maken samen het onderwijs vanuit verschillende rollen en eigen inbreng: de school, de leerlingen en de ouders.


Algemene contactgegevens
15EO Libanon Lyceum
Postbus 4301
3006AH Rotterdam
https://www.libanonlyceum.nl
Locaties
Libanon Lyceum, locatie Ramlehweg
mavo/ vmbo (theoretisch), havo, vwo (atheneum), vwo (gymnasium)
Ramlehweg 6
3061JX Rotterdam
Gebied Kralingen-Crooswijk
Tel: 010-4522500
Libanon Lyceum, locatie Mecklenburglaan
mavo/ vmbo (theoretisch), havo, vwo (atheneum), vwo (gymnasium)
Mecklenburglaan 49
3061BD Rotterdam
Gebied Kralingen-Crooswijk
Tel: 010-4522500
Kenmerken