zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Bloemhof

‘Gelijke kansen voor ieder kind én bevlogen leerkrachten. Het kan!’

 

De school

De Bloemhof is een openbare school en ligt in de wijk Bloemhof. Dat betekent dat we respect en aandacht hebben voor ieders overtuiging. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende nationaliteiten, hierdoor krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met verschillende culturen.

In onze school is zelfstandig werken heel belangrijk. De school besteedt veel aandacht aan het leren leren. Al op jonge leeftijd leren de kinderen om op hun eigen manier hun kennis te verwerven.

 

Het onderwijs

  • In ons onderwijs staat het kind centraal. We stimuleren kinderen om eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Het onderwijsaanbod is zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen opdat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Het team staat voor een optimale ontwikkeling van elk kind. Er wordt uitgegaan van de zelfstandigheid en betrokkenheid van kinderen. Leerkrachten begeleiden kinderen in het ontwikkelen van eigenaarschap over hun eigen leren.
  • De rol van de leerkracht verandert van leider naar begeleider. De leerkracht heeft in beeld wat de doelstellingen zijn en welke weg de kinderen nog moeten bewandelen richting de te bereiken doelen. Samen met de leerkracht vinden kinderen hun weg naar het doel.
  • Onze school werkt vanuit leeftijdsgroepen, waarbinnen kinderen ruimte krijgen om te werken op het eigen niveau. Elke groep volgt in de hoofdvakken een programma van leerlijnen dat in actuele methodes is uitgewerkt. Waar nodig en mogelijk wordt er groep doorbrekend gewerkt om beter aan te sluiten bij het niveau van het kind dat dit nodig heeft. Hiernaast wordt ook thematisch gewerkt.
  • Het onderwijsaanbod is breed, uitdagend en speelt in op de actualiteit. De rijkdom van de gebruikte methodes, digitale middelen en inbreng van de kinderen wordt hiervoor benut. Er wordt gebruik gemaakt van de omgeving van de school.
  • Leerkrachten halen het beste uit de kinderen naar boven, zodat kinderen aan het eind van groep 8 klaar zijn om door te stromen naar een passende vervolgschool. Het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen speelt hierbij een belangrijke rol.
  • Wij werken volgens het Expliciete Directe Instructiemodel. Op obs Bloemhof is dit de didactische basis voor ons onderwijs. Een goed klassenmanagement is een middel om met het model directie instructie te kunnen werken.
  • Het doel van ons onderwijs is om gedefinieerde opbrengsten te realiseren die zijn afgeleid van de landelijk geldende normen.
  • De leerkrachten volgen de ontwikkeling van elk individueel kind aan de hand van het leerlingvolgsysteem (LVS). Hieruit ontstaan de groepsplannen die richting geven aan ons onderwijs.
  • Wij gaan de dialoog over de ontwikkeling van kinderen aan met de kinderen (in kind-gesprekken) en hun ouders.

Waarden

Kinderen kunnen zich op obs Bloemhof zowel cognitief
als sociaal emotioneel optimaal ontwikkelen
in een veilige en vertrouwde omgeving.
Op basisschool Bloemhof gaan we
 Samen de Uitdaging
voor
 Passend onderwijs aan waarbij Eigenheid en Resultaat centraal staan.

De basis voor de toekomst is dus SUPER!

 

Doelstellingen

Onze leerlingen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden, zodat elk kind zijn competenties kan ontdekken en vergroten en daarmee zijn of haar kansen in de maatschappij.


Algemene contactgegevens
18VF Bloemhof
Asterstraat 26
3073 ED Rotterdam
Tel: 010-4849093
https://www.obsbloemhof.nl
info@obsbloemhof.nl
Locatie
2e Balsemienstraat 14
3073VE Rotterdam
Gebied Feijenoord
Tel: 010-4849093
Kenmerken
Wanita
Earlybird
Bredeschool
Schakelklassen