zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Obs Dakpark

‘Groeien en bloeien op obs Dakpark, de fijnste en leukste school in de buurt!’


De school

Wij zijn openbare basisschool Dakpark! Een kleinschalige school met een betrokken team, midden in Delfshaven. Een plek waar oog is voor alle leerlingen en ieder kind gezien wordt.

Wij bieden alle leerlingen het beste onderwijs. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als een leerling extra ondersteuning of uitdaging kan gebruiken, hebben wij de juiste kennis en specialisten in huis. 

Onze school is klein, gezond, mooi en groen. Er zijn korte lijntjes tussen leerling, leerkracht en ouders en wij werken met een gedreven en enthousiast team, dat met veel plezier en passie de kinderen begeleidt.


Het onderwijs
Op onze openbare basisschool leer je goed en leer je veel, maar je leert er vooral een ding: respect hebben voor elkaars anders zijn. Het is de beste plek om je voor te bereiden op een multiculturele maatschappij. Op de openbare basisschool leer je omgaan met elkaars overeenkomsten en met elkaars verschillen.


Oog voor jezelf, elkaar en de omgeving.
Groen denken, duurzaamheid, gezonde leefstijl en aandacht voor burgerschap moeten veel aandacht krijgen. Onze school zet zich daarvoor in. We zijn een ECO-school met een educatieve schooltuin, met educatieve uitjes in de natuur en we brengen kinderen duurzaam gedrag bij door middel van burgerschapseducatie. Er is ruim aandacht voor de fysieke ontwikkeling van de leerlingen. Wij stimuleren gezond eten en drinken, bewegen en sportief gedrag door extra tijd te besteden aan sport en spel. Groen denken, duurzaam gedrag, gezonde leefstijl en burgerschap zijn geen vreemde begrippen meer voor kinderen die na groep 8 obs Dakpark hebben verlaten.

Waarden en doelstellingen
Obs Dakpark, de school waar ieder kind mag groeien en bloeien! Om nu en in de toekomst goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfsprekend besteden we daar veel tijd aan, maar er is ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling.  De leerlingen die nu op school zitten zijn de burgers van morgen. Betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid zijn daarbij essentiële pijlers. Door leerlingen te leren hoe belangrijk je leefomgeving is en dat je daar ook invloed op kunt uitoefenen door krachten te bundelen, maak je de leerlingen bewust van het feit, dat zij zelf de regie over hun toekomst kunnen hebben en hun toekomst kunnen beïnvloeden.

Op obs Dakpark is iedereen welkom. De school staat open voor iedereen die onze normen en waarden respecteert. Obs Dakpark wil een prettige en veilige omgeving bieden, waarin alle ruimte is om te ontdekken en te leren. Leerlingen die bij ons op school komen helpen we verantwoordelijke, zelfredzame burgers te worden. Burgers die zichzelf, de ander en de omgeving respecteren. We brengen hen kennis en vaardigheden bij, stellen hoge verwachtingen en stimuleren hen steeds een stapje extra te doen. Op obs Dakpark wordt opbrengstgericht gewerkt. Zo kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.


Algemene contactgegevens
13LW Obs Dakpark
Tel: 010-4760114
https://www.obsdakpark.nl
info@obsdakpark.nl
Locatie
Catharina Beersmansstraat 80
3025EJ Rotterdam
Gebied Delfshaven
Tel: 010-4760114