zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Catamaran

‘Voor ieder kind de wind in de zeilen!’

 

De school

De Catamaran is een innovatieve, actieve brede school in de Rotterdamse wijk Lombardije. We maken gebruik van nieuwe inzichten betreft het leren van kinderen en borduren voort op de goede zaken die wij al jarenlang op De Catamaran toepassen. Door gebruik te maken van goed gekwalificeerde leerkrachten, verschillende specialisten en diverse partners, bieden we kwalitatief goed onderwijs. Op onze school zijn alle kinderen, die van ons onderwijsaanbod kunnen leren, van harte welkom!

 

Het onderwijs

Op de Catamaran leren de kinderen met die verschillende achtergronden met elkaar om te gaan. Ze ervaren verschillen, maar ook gezamenlijke verant- woordelijkheid, en gemeenschappelijke situaties en belangen. Rekening houden met elkaar, en ook samen dingen doen. Goed voor later, als ze leven in een multiculturele maatschappij. Overigens wordt op school juist daarom door iedereen Nederlands gesproken.

Maar op de Catamaran willen we behalve het gemeenschappelijke ook juist sterk rekening houden met verschillen tussen kinderen. Door het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling en de mogelijkheden van ieder kind. Daarom wordt veel aandacht geschonken aan taalonderwijs, krijgen sommige kinderen meer hulpmiddelen, of moeilijkere opgaven. Daarom zijn ook de klassen niet erg groot. Om alle kinderen die aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben! En daarbij maakt het ons niets uit, of een kind bruin of blank, Nederlander of immigrant, gelovig of niet gelovig is.

 

De school maakt gebruik van moderne methoden. De zorg voor leerlingen is goed gestructureerd. Zeer regelmatig worden de vorderingen van leerlingen gemeten. Indien nodig wordt extra hulp of een aangepast programma gegarandeerd. Er is veel informatie over ontwikkeling en vorderingen en natuurlijk worden ouders daarvan regelmatig op de hoogte gehouden. Driemaal per jaar krijgen de ouders een uitgebreid rapport. Maar ook wordt jaarlijks via een enquête bij ouders geïnformeerd of ze tevreden zijn over de school. Want ook daarin is de Catamaran een echte openbare school: ouders worden echt gerespecteerd en serieus genomen.

 

Waarden

We leren en groeien op in veiligheid, hebben respect voor elkaar en nemen verantwoordelijkheid. Leerlingen en leerkrachten leren met en van elkaar en hebben hier hoge verwachtingen van. Dit alles kan alleen in een positieve sfeer.

 

Doelstellingen

Maximale kansen creëren voor onze kinderen. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.

Op de Catamaran werken we vanuit kwaliteiten naar talentontwikkeling. We leren kinderen zelf en samen verantwoordelijk te zijn voor hun leren en leven in de maatschappij. Ouders zijn partners om zo de beste kansen voor onze kinderen te creëren.


Algemene contactgegevens
18WX De Catamaran
Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam
Tel: 010-2916770
https://www.decatamaran.nl
info@decatamaran.nl
Locatie
Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010- 2916770
Fax: 010-2916775
www.decatamaran.nl
info@decatamaran.nl
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool