zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Kindcentrum IJsselmonde

De school
Kindcentrum IJsselmonde is gloednieuw, we starten  in augustus 2020. Het Kindcentrum komt voort uit 2 basisscholen (OBS de Kubus en OBS de Groene Palm). Vanaf augustus 2021 zullen we samen met de  kinderopvang (vanuit kinderopvang organisatie Peuter en Co) en de van Heuven Goedhartschool (een SBO school) een nieuw gebouw betrekken aan de Heindijk in IJsselmonde.

Het onderwijs
Het onderwijs op Kindcentrum IJsselmonde kenmerkt zich doordat we meer onderwijstijd inzetten en de focus hebben op: gezonde levensstijl, Nederlandse taal en executieve functies. We richten ons in het onderwijs op vier pijlers: zorg, gezondheid, zelfredzaamheid en (taal)ontwikkeling.
Om dit te bewerkstelligen kiezen we voor een kindcentrum waarin kinderen van 0 tot 13 welkom zijn. Het Kindcentrum IJsselmonde levert zowel basisonderwijs (regulier en SBO) alsook voorschool en voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.
De uitgangspunten van ons onderwijs zijn:
 • Thematisch onderwijs. Per jaar diepen we ongeveer vier thema’s uit;
 • Aandacht voor sociale vaardigheden en sociale veiligheid;
 • Gezonde voeding en beweging als onderdeel van de dagelijkse routines;
 • Focus op Nederlands;
 • Veel muziek in de school;
 • Zorgpartners in het Kindcentrum zorgen voor korte lijnen en maken preventief handelen mogelijk.

Doelstellingen
Als Kindcentrum hebben wij de volgende doelen geformuleerd:
 1. Het bieden van kwalitatief goed en handelingsgericht onderwijs
 2. Het tegen gaan van segregatie.
 3. Het verminderen van versnippering in aanbod en zorg
 4. Passend, zoveel mogelijk inclusief, onderwijs
 5. Het bieden van meer onderwijstijd met een evenwichtige spreiding en bij alle activiteiten de focus op gezonde levensstijl, Nederlandse taal en executieve functies (om zelfredzaamheid te vergroten)

Meer informatie
Wilt u meer weten over ons Kindcentrum? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt telefonisch een afspraak maken met Lieke Thomassen voor een gesprek.


Algemene contactgegevens
Kindcentrum IJsselmonde
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
Tel: 010-254 08 00
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
lieke.thomassen@stichtingboor.nl
Locaties
De Groene Palm
Palmentuin 10
3078KJ Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010-4820867
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
info@kindcentrumijsselmonde.nl
De Groene Palm, dislocatie
Groene Tuin 301
3078KG Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010-4820867
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
info@kindcentrumijsselmonde.nl
De Kubus, nevenvestiging
Oldenoord 81
3079KG Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010-4829188
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
info@kindcentrumijsselmonde.nl
Kindcentrum IJsselmonde
Heindijk 20 (per 1-8-2021)
3079 PM Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010-254 08 00
https://www.kindcentrumijsselmonde.nl/
lieke.thomassen@stichtingboor.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken