zoeken
Voortgezet onderwijs (VO)

Wolfert College

Wolfert College is een echt Rotterdamse school. In een uitstekende sfeer gaan leerlingen uit vele culturen op een respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om. Duidelijkheid en structuur gaan hand in hand met persoonlijke aandacht, uitstekende begeleiding en uitdagend onderwijs. Met een actieve en nieuwsgierige houding halen de leerlingen het maximale uit zichzelf. Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de grote tevredenheid onder leerlingen én ouders en uit de uitstekende slagingspercentages van de afgelopen jaren.
Wolfert College = Xpo
In de brugklas krijgen alle leerlingen een blokuur Xpo en dan wordt er gewerkt aan vakoverstijgende projecten en worden de zogenaamde hogere denkvaardigheden gestimuleerd en verder ontwikkeld. Bij hogere denkvaardigheden gaat het om kritisch leren denken, creatief zijn of een probleem oplossen. Opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden prikkelen leerlingen om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden zij beter toegerust op wat de 21e eeuw van hen vraagt.

Wolfert College = Ontwikkeling
Leerlingen leren niet alleen voor een diploma. Ze leren ook om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, kritisch na te denken en over grenzen heen te kijken. Hun eigen grens, de grens van de wijk waarin ze wonen, de grens van Rotterdam, de grens van Nederland. Deze ontwikkeling bereidt onze leerlingen voor op de maatschappij van morgen.

Onderbouw
Het eerste leerjaar heeft een structuur die zoveel mogelijk aansluit op het advies van de basisschool: havo/vwo klassen en mavo/havo klassen. Voor leerlingen mavo/havo bestaat de mogelijkheid tot een tweejarige brugperiode met de mogelijkheid door te stromen naar Havo 3.

Mavo
Mavo-leerlingen krijgen alle hulp en aandacht om het beste uit zichzelf te halen en topprestaties te leveren. Onze manier van lesgeven en hun inzet zorgen samen voor prima examenresultaten.

Havo/vwo
We leren havo/vwo-leerlingen om zelf beslissingen te nemen, het onbekende op te zoeken en heldere vragen te stellen. Zo bereiden wij ze voor op de toekomst. Bij Xpo komt dit het sterkst tot zijn recht: zelf vragen formuleren, samen naar oplossingen zoeken en heel veel leren van en met elkaar.
 


Algemene contactgegevens
15KR09 / 15KR10 Wolfert College
Walenburgerweg 128-130
3033 AK Rotterdam
Tel: 010 892 83 80
https://www.wolfert.nl/college/
college@wolfert.nl
Locaties
Wolfert College
mavo/ vmbo (theoretisch), havo, vwo (atheneum)
Walenburgerweg 130
3033 AK Rotterdam
Gebied Noord
Tel: 010-8928390
www.wolfert.nl/college/
Wolfert College (isk)
Internationale schakelklas (isk)
Walenburgerweg 128
3033 AK Rotterdam
Gebied Noord
Tel: 010-8928380
www.wolfert.nl/college/
Kenmerken