zoeken
Voortgezet onderwijs (VO)

Wolfert Lyceum

Samenwerken, samen verder komen
Het Wolfert Lyceum is een school voor leerlingen met een havo- of vwo-advies. We zijn gehuisvest in een prachtig gebouw aan de Zijde in Bergschenhoek. De inrichting van het gebouw past helemaal bij onze werkwijze: dalton.

Daltononderwijs

De kernwaarden en de praktijk op het Wolfert Lyceum
Wie voor het Wolfert Lyceum kiest, kiest voor een daltonschool (wij zijn het al sinds onze start in 2005) en steeds meer ouders en kinderen kiezen voor daltononderwijs. Dat is te begrijpen en te verklaren, want daltononderwijs sluit goed aan bij de eisen en de verwachtingen van de moderne maatschappij. Daltononderwijs is daarom een uitstekende voorbereiding op de toekomst. Het lijkt zo te zijn dat leerlingen die daltononderwijs gevolgd hebben met meer gemak het hoger onderwijs doorlopen [1].
Alle daltonscholen onderschrijven kernwaarden van dalton, maar toch zijn ze allemaal verschillend. Ze hebben een overeenkomstige missie, namelijk het opleiden van hun leerlingen tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving, maar die missie brengen ze allemaal op hun eigen manier tot uitvoering. Leidraad daarbij zijn altijd de kernwaarden die de Nederlandse daltonvereniging heeft opgesteld:

 • Vrijheid in gebondenheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerking
 • Reflectie
 • Effectiviteit
 • Borging
Deze kernwaarden zijn niet allemaal exclusief voor daltonscholen. Iedere vo-school streeft naar effectiviteit en op alle vo-scholen wordt wel eens samengewerkt. Wolfert Lyceum streeft er naar, net als de andere daltonscholen, om deze kernwaarden duidelijk en dagelijks in het onderwijs toe te passen en vooral om onze leerlingen deze kernwaarden bewust te laten gebruiken.
[1] Dit wordt momenteel onderzocht door Patrick Sins, lector daltononderwijs en vernieuwingsonderwijs bij de Saxion academie voor pedagogiek en onderwijs te Deventer.

Vrijheid in gebondenheid
Leerlingen stellen zichzelf doelen, stellen vragen, nemen initiatief en maken keuzes. Docenten stimuleren dit, staan open voor de vragen en helpen waar nodig en mogelijk bij het formuleren van de doelen.

Zelfstandigheid
Leerlingen durven beslissingen te nemen en kunnen deze beslissingen verantwoorden. Docenten bieden duidelijke taakomschrijvingen, zodat leerlingen weloverwogen kunnen besluiten. Docenten geven feedback op deze beslissingen.

Samenwerking
Leerlingen luisteren naar elkaar, geven elkaar ruimte en herkennen en vervullen verschillende rollen. Docenten bieden opdrachten aan die samenwerking bevorderen, coachen de uitvoering ervan en geven feedback op het proces. Iets uitleggen is een goede manier om iets te leren.

Reflectie
Leerlingen ontvangen van zowel de docenten als van hun medeleerlingen feedback, zowel op de daltonkernwaarden als op de door hen behaalde cijfers. Deze feedback stimuleert de leerlingen tot zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.
Effectiviteit
Leerlingen besteden hun tijd nuttig, maken een realistische planning, hebben doel bepaald voor hun daltonuur en maken hiervoor gebruik van de studiewijzer. Docenten stimuleren leerlingen om aan het werk te gaan, geven feedback op hun planning, bieden een complete studiewijzer aan en vragen naar een plan bij het begin van een daltonuur.

Borging
Leerlingen zijn in staat om de uit de reflectie voortgekomen aandachtspunten te verwezenlijken. Docenten en andere medewerkers van het Wolfert Lyceum zorgen dat de sterke punten sterk blijven en dat gewenste veranderingen een breed draagvlak hebben.

Niet alles ineens
De indrukwekkende opsomming die hierboven staat is een doel en geen voorwaarde voor toelating. Je hoeft dit niet te kunnen om bij ons op school te komen, maar je moet er wel beter in zijn geworden als je (met een diploma op zak) Wolfert Lyceum verlaat. De ene leerling zal daar hele grote stappen in hebben gezet, een andere wat kleinere. Docenten en andere medewerkers van Wolfert Lyceum zullen gedurende jouw hele schoolloopbaan hun best doen om deze vooruitgang tot stand te brengen.

De praktijk
In de dagelijkse praktijk merk je hiervan het volgende:
 • In de digitale studiewijzer kun je voor ieder vak zien, welke stof in een bepaalde periode behandeld wordt en wat/wanneer er getoetst wordt.
 • In de Huiswerkpijler houden docenten bij of de stof voor een bepaalde week gemaakt en gecorrigeerd is.
 • Een aantal uren per week heb je een ‘daltonuur’. Hierin kies je zelf bij welke docent en aan welk vak je gaat werken. In klas 1 en 2 heb je drie daltonuren per week en dat loopt op tot zeven uur in de bovenbouw.
 • Je volgt VVV-uren: verbetering, verdieping en verbreding.
  Verbetering voor leerlingen die op bepaalde gebieden een achterstand hebben.
  Verdieping als je meer van een vak wilt weten.
  Verbreding als je wilt werken aan onderwerpen die buiten de reguliere lesstof vallen (jongleren of programmeren bijvoorbeeld).
  Ook kunnen leerlingen door een docent uitgenodigd worden voor een bepaald daltonuur.
 • Ook in de ‘gewone’ lesuren wordt op de daltonmanier gewerkt. De meeste lessen kennen een korte instructie, waarna je alleen of samen aan het werk gaat. Hierdoor is de docent in de gelegenheid om, waar nodig, extra hulp te bieden.
 • Bij het tutorleren helpen leerlingen uit hogere leerjaren leerlingen uit klas 1 en 2 die moeite hebben met een bepaald vak.
 • In de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan reflectie.
 • Leerlingen kijken hun huiswerk zelf na, want directe feedback heeft het meeste effect.Algemene contactgegevens
15KR06 Wolfert Lyceum
De Zijde 5
2662 EB Bergschenhoek
Tel: 010 340 14 40
https://www.wolfert.nl/lyceum/
lyceum@wolfert.nl
Locatie
De Zijde 5
2662 EB Bergschenhoek
Tel: 010-3401440
lyceum@wolfert.nl
Kenmerken
Dalton