zoeken
.
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

Dr A. van Voorthuysenschool

De Dr. A. van Voorthuysenschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). De school bestaat uit 2 afdelingen, die elk in een eigen gebouw gehuisvest zijn.
  • De afdeling voor Speciaal Onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 13 jaar.
  • De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs begeleidt leerlingen vanaf 13 jaar tot maximaal de leeftijd van 20.
Onze leerlingen hebben een verstandelijke handicap die van grote invloed is op hun dagelijks functioneren. Zij zullen na het verlaten van de school over voldoende sociale en functionele vaardigheden moeten beschikken om met anderen te kunnen samenwonen, werken en leven.
Wij willen bereiken dat onze leerlingen een zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving, passend bij hun mogelijkheden, verwerven. Daartoe werken wij voortdurend aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, zodat zij zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De ontwikkeling van hun creatieve en muzische talenten en ook de cognitieve ontwikkeling staan in dienst van deze zelfredzaamheid.

Ons motto is
‘Ik kan het echt!’

In het speciaal onderwijs (SO) leggen wij het accent op het aanleren van allerlei (cognitieve) vaardigheden en deze waar mogelijk toepassen. In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) brengen wij de leerlingen, als dit maar enigszins mogelijk is, in aanraking met de (werk)wereld om hen heen. Onder andere door hen aan diverse vormen van stages te laten deelnemen. Hierbij blijven wij aandacht besteden aan behoud van verworven creatieve, muzische én cognitieve vaardigheden en kennis.

De school hecht veel waarde aan goede samenwerking met ouders/verzorgers.


Algemene contactgegevens
20RI Dr A. van Voorthuysenschool
https://www.zmlkvoorthuysen.nl
admin@zmlkvoorthuysen.nl
Locaties
Locatie SO Dr A. van Voorthuysenschool
Rollostraat 85 B
3084PM Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4291587
Fax: 010-4950240
Locatie VSO Herenwaard
praktijkonderwijs
Herenwaard 35
3078AK Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010-4836535
http://www.herenwaard.nl/
admin@herenwaard.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Orselien Kammeron
Kenmerken
Cluster 3
Download