zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Jacob Maris

‘Zie jezelf zie elkaar!’

 

De school

Een kleine school in de grote stad, waar kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Onze school is een samenleving in het klein.

 

Openbare montessoribasisschool Jacob Maris is een middelgrote school. De school heeft ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De meeste leerlingen wonen in de wijk Hillegersberg. De leerlingpopulatie is in dat opzicht een afspiegeling van de wijk

 

Het onderwijs

Leren en ontwikkelen:

De behoefte om te leren komt van binnenuit het kind, het is nieuwsgierig en wil de omgeving leren kennen. Maar het is de omgeving die prikkels moet leveren. Kinderen hebben eigen behoeften en activiteiten. Deze komen tot uiting in periodes, waarin een kind meer dan ervoor of erna ontvankelijk is voor het leveren van bepaalde kennis of vaardigheden. Op deze gevoelige periodes sluiten we bij voorkeur aan.

Zelfstandigheid:

Maria Montessori was van mening dat aan al de energie van het kind een onbewust doelgerichtheid ten grondslag ligt: het kind wil groot worden. De slogan help mij het zelf te doen bevat dan ook de kern van het Montessori onderwijs. Het is volgens Maria Montessori zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zelf te doen die het zelf ook kan.

Werkkeuze:

Een kind krijgt veel vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en in te delen, maar de leerkracht let erop dat die keuze past binnen de mogelijkheden van het kind. Er zitten ook veel regels aan die vrijheid vast. Die moeten het samen leren, samen werken leven in een groep mogelijk maken. Het is dus een vrijheid in gebondenheid!
Enkele specifieke kenmerken van het Montessori-onderwijs zijn :

De gevoelige periode

Montessori merkte dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn, dat ze alles willen onderzoeken. Zij ontdekte dat kinderen in een bepaalde periode van hun ontwikkeling erg gevoelig zijn om iets te leren. Tijdens zo'n gevoelige periode is het kind in staat met veel gemak iets onder de knie te krijgen, terwijl het later voor het aanleren van diezelfde vaardigheid veel meer moeite zal moeten doen. Montessori zocht naar een onderwijsmethode die gebruik zou kunnen maken van deze gevoelige perioden. Het is van groot belang dat ouders, opvoeders en leerkrachten vertrouwen hebben in de ontwikkelingskrachten van kinderen. Het kind moet de vrijheid hebben om deze krachten te gebruiken voor zijn persoonlijkheidsvorming, zonder dat het daarbij door anderen gehinderd wordt.

De voorbereide omgeving:

De omgeving moet het kind prikkelen tot leren. Hoe meer de omgeving aangepast wordt aan de behoefte van een kind des te meer zal het kind leren. Dit betekent dat het materiaal goed zichtbaar en overzichtelijk in de lokaal is opgesteld. De kinderen kunnen het materiaal zelf pakken en opruimen .De leerkracht heeft de zorg, dat in de groep een sfeer heerst waar ieder zelfstandig, of samen met andere kinderen kan werken. De leeromgeving moet rustig zijn, de kinderen moeten leren elkaar niet te storen tijdens het werk. Op die manier wordt elk kind in staat gesteld om zich te ontwikkelen naar eigen aanleg en eigen tempo. Elk kind gaat zijn eigen weg door de leerstof.

 

Waarden

  • - Verbindend
  • - Plezier
  • - Verantwoordelijkheid

Doelstellingen

Voor de kinderen die ons zijn toevertrouwd schept het team van de openbare montessori basisschool Jacob Maris de voorwaarden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt.

De montessorigedachte is de leidraad van ons onderwijs.
Op de Jacob Maris vormt het kind het uitgangspunt. Het onderwijs sluit nauw aan bij de huidige en toekomstige eisen van het vervolgonderwijs. Daarmee maakt de Jacob Maris op eigentijdse wijze gebruik van de goede aspecten van het systeem van Maria Montessori, gecombineerd met de mogelijkheden van – en de eisen aan – het onderwijs in de 21e eeuw.


Algemene contactgegevens
17NJ Jacob Maris
Jacob Marisplein 9
3055 BK Rotterdam
Tel: 010-4182821
https://www.jacob-maris.nl
directie@jacob-maris.nl
Locatie
Jacob Marisplein 9
3055 BK Rotterdam
Gebied Hillegersberg-Schiebroek
Tel: 010-4182821
www.jacob-maris.nl
directie@jacob-maris.nl
Kenmerken
Montessori
Earlybird
Minerva