zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Jan Prins

‘Ontdek de wereld op jouw manier!’

 

De school:

Op dit moment heeft de Jan Prins een leerlingenaantal van ongeveer 350 kinderen. De achtergrond van de kinderen is zeer divers. Ongeveer 1/3 deel van de kinderen woont in de stadsdriehoek en 2/3 deel in andere Rotterdamse wijken.

Wij zijn een Rotterdamse stadsschool midden in het centrum waar genoeg ruimte is om te spelen, zelfs boven op het gebouw. De bibliotheek, musea, de markt(hal) en andere interessante plekken staan op een steenworp afstand. Eén van de uiterlijke kenmerken van een montessorischool is de vriendelijke en vertrouwde sfeer die het gebouw uitstraalt. Een natuurlijke rust binnen een vertrouwde omgeving is essentieel om jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Deze sfeer wordt bepaald door alle bezoekers die in het gebouw aanwezig zijn.

 

Alle kinderen hebben een eigen plantje in de klas. De kinderen verzorgen het eigen plantje, waardoor verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd. Daarnaast geven de plantjes gezelligheid en een huiselijke gevoel en daarmee een vertrouwde omgeving.


Het onderwijs

De uitgangspunten van het montessorionderwijs, zoals individualiteit, zelfwerkzaamheid en de algehele vorming van het kind, geven de montessorischolen een eigen, unieke plek in het onderwijsveld.

Spontane belangstelling en betrokkenheid van het kind zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. De kinderen worden daarom gestimuleerd zelfstandig te werken, daarbij aangemoedigd en begeleid door de leerkrachten. Van de kinderen wordt verwacht dat zij elkaar helpen en in groepsverband opdrachten uitvoeren. Op deze manier wordt er geprobeerd
optimaal gebruik te maken van de leertijd. 


Waarden:

Op de Jan Prins zijn wij allen Rotterdammers met een rijke achtergrond die we graag met elkaar delen. Wij willen graag elkaar leren kennen en ontdekken. Wij ervaren wat onze verschillen zijn in hoe we leven. Op onze school is er plaats voor iedereen.


Een openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienstige, culturele of maatschappelijke achtergrond. Kinderen met verschillende achtergronden komen zo met elkaar in contact en leren met die verschillen om te gaan. Respect en waardering vinden we bij Jan Prins belangrijke waarden.

Soms wordt in lessen bewust aandacht geschonken aan verschillende godsdiensten of maatschappelijke opvattingen. Door de manier waarop we met elkaar omgaan, willen we kinderen respect voor elkaar bijbrengen.


Doelstellingen:

In ons montessorionderwijs werken wij op de Jan Prins dagelijks aan actief burgerschap en sociale integratie. Het gaat hierbij om de bevordering van basiswaarden, kennis, houdingen en vaardigheden, die nodig zijn voor deelname aan onze maatschappij. Dit gebeurt verweven in ons pedagogisch handelen, onder anderen bij de lessen kosmisch onderwijs en bij bezoeken aan bijvoorbeeld musea, bibliotheek en de kinderboerderij.


Algemene contactgegevens
03DX Jan Prins
https://www.janprinsschool.nl
info@janprinsschool.nl
Locatie
Nieuwstraat 15
3011GM Rotterdam
Gebied Centrum
Tel: 010-4133111
Kenmerken
Montessori
Bredeschool