zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Klimop

De Klimop is een school in het prachtige oude Noorden van Rotterdam waar kinderen graag naar toe komen om onderwijs te krijgen van echte onderwijsprofessionals. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling van de directe omgeving. Wij bieden onze leerlingen een verbindende schoolcultuur en streven naar gezamenlijkheid (wij-gevoel). De Klimop beschikt over een goede zorgstructuur en heeft betrokken ouders als educatief partner. De instructie en de verwerking van het lesaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Wij bieden onderwijs op maat waarbinnen ruimte is voor ieder talent. In de directe toekomst (voorjaar 2019) gaan wij werken met moderne devices die het best denkbare onderwijs mogelijk maken.

Ontdek jouw plek in de wereld!

Ieder kind is uniek! Op De Klimop laten we kinderen met plezier ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. We geven kinderen wat ze nodig hebben en stemmen ons onderwijs hierop af. Dankzij ons leren kinderen samen te werken, kritisch en creatief te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Ze vormen een eigen mening en hebben een open, nieuwsgierige blik naar de wereld. Kinderen van de Klimop zijn klaar voor toekomst. Zij zijn trots op wie ze zijn en zij doen wat bij ze past.


Algemene contactgegevens
16JC De Klimop
Rembrandtstraat 27
3035LL Rotterdam
Tel: 0104666895
http://www.basisschooldeklimop.nl
directie@basisschooldeklimop.nl
Locatie
Rembrandtstraat 27
3035LL Rotterdam
Deelgemeente Noord
Tel: 010-4666895
Fax: 010-4679920
www.basisschooldeklimop.nl
directie@basisschooldeklimop.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Voorschool