zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Korf

‘Een kind voelt zich gezien en veilig op De Korf!’

 

De school
De Korf is een fijne kleine wijkschool in Tussendijken  waar uw kind veilig opgroeit en goed  onderwijs krijgt. Iedereen kent elkaar op de Korf en iedereen doet mee op de Korf. De sfeer is prettig, de leerkracht heeft veel aandacht voor alle kinderen en kent elk kind goed.  Een kind voelt zich gezien en veilig op De Korf. Onze Montessorischool biedt onderwijs aan op de manier die de Italiaanse hoogleraar Maria Montessori heeft bedacht en ontwikkeld, aangepast aan deze tijd en voorbereidend op de toekomst.

Het onderwijs
Alle kinderen bij ons op school krijgen een vast kwalitatief aanbod voor taal en rekenen. Binnen dit aanbod is er ruimte voor eigen tempo, eigen manier van leren en uitdaging.
Veel materialen op een Montessorischool zijn speciaal ontwikkeld en helpen de kinderen veel zelf te doen. In ons Kosmisch onderwijs wordt alles wat het kind leert in relatie gebracht met de natuur, de wereld en de maatschappij. De kinderen doen zelf onderzoek en ontwikkelen zo basiskennis, vaardigheden om zelf te leren en gezonde interesse voor de wereld en de maatschappij om ons heen. Kinderen presenteren vaak aan elkaar, om trots te laten zien wat we hebt geleerd en om van elkaar te leren.

Waarden
Onze openbare identiteit is de basis voor onze waarden en normen. Je welkom voelen, gezien worden, aandacht krijgen, je zelf kunnen zijn. Met deze waarden heten we iedere dag onze leerlingen, ouders, gasten en elkaar iedere dag welkom.
Ouders hebben ons het vertrouwen gegeven om voor hun kinderen te zorgen en goed onderwijs te bieden; dat zijn onze kerntaken. Op onze Montessorischool is een positieve omgang de basis. Veilig, rust en samen leren en spelen, naast een professionele aanpak, focus op leren en plezier in het leren zijn belangrijke voorwaarden om (grote) ontwikkeling tot stand te brengen.

Doelstellingen
Ons onderwijs richt zich op drie ontwikkelingsdoelen: Sociale Vorming, Persoonlijke vorming en het Aanleren van Basisvaardigheden. We zetten ons iedere dag in om samen ons onderwijs goed, uitdagend en zinvol te maken met als doel een optimale groei bij onze leerlingen in resultaat, vaardigheden en zelfstandigheid. Als een kind als 12-jarige onze school verlaat heeft het niet alleen schoolvakken geleerd maar kan het heel goed zelfstandig leren en werken en kijkt het terug op een actieve leerzame en leuke basisschoolperiode. Een goede start in het voortgezet onderwijs, goed voorbereid op de toekomst!


Algemene contactgegevens
12VC De Korf
https://www.montessorischooldekorf.nl
Info@montessorischooldekorf.nl
Locatie
Korfmakersstraat 80
3026XJ Rotterdam
Gebied Delfshaven
Tel: 010-4371050
www.montessorischooldekorf.nl
info@montessorischooldekorf.nl
Kenmerken
Montessori
Earlybird
Bredeschool
Voorschool