zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Margriet

‘Het kind centraal’

 

De school

Daltonschool De Margriet werd in september 1937 geopend. Het is een groeischool die inmiddels bestaat uit 17 groepen. Veel van de leerlingen komen uit de buurt, maar er zijn ook leerlingen die wat verder weg wonen. Het daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst. Haar onderwijsvisie ontwikkelde ze in de praktijk. Daarin had ze te maken met kinderen van verschillende leeftijden binnen één groep. Dat vroeg om een andere benadering dan de klassikale benadering. Door de ervaring die zij opdeed, ontwikkelde ze gaandeweg een ‘nieuw’ onderwijsconcept. Zij baseerde zich daarbij op drie in haar ogen voor mensen belangrijke principes, te weten: vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. Inmiddels hebben wij deze uitgebreid naar onze vijf kernwaarden.


Onderwijs en waarden

  • - Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • - Samenwerking
  • - Zelfstandigheid
  • - Effectiviteit
  • - Reflectie

“Daltononderwijs is iedere leerling gegund”

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.


“De opbrengst, dat ben ik”

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.


Doelstellingen

“The fearless human being”

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Een daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. Een daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.


Algemene contactgegevens
14JR De Margriet
Postbus 27130
3003LC Rotterdam
https://www.demargriet.nl
margriet@stichtingboor.nl
Locaties
De Margriet (groep 1 t/m 4)
Nolensstraat 44
3039PV Rotterdam
Gebied Noord
Tel: 010-4663012
De Margriet (groep 5 en 6)
Noorderhavenkade 30-32
3038 XJ Rotterdam
Tel: (010)2651088
De Margriet (groep 7 en 8)
Sonmansstraat 87
3039 DH Rotterdam
Tel: 010-4663012
Kenmerken
Dalton
Earlybird
Bredeschool