zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Passe-Partout

‘Vertrouwd van en met elkaar leren!’

 

De school

Openbare basisschool Passe-Partout is een moderne school in de nieuwbouwwijk Rotterdam Nesselande.


Het onderwijs

  • - Onderwijs ontwerpen

In het thematisch werken leren kinderen de 21st century skills op een natuurlijke wijze. Op deze manier worden hogere denkprocessen gestimuleerd

  • - Tweetalig onderwijs

Spelenderwijs krijgen de kinderen vanaf groep 1 activiteiten in het Engels aangeboden. In de hogere groepen wordt het Engels meer in het thematisch werken geïntegreerd. Waardoor alle kinderen van jongs af aan 50% Engels krijgen.

  • - Werken aan hoge leerresultaten

Onze school ziet het als kerntaak om de leerresultaten bij elk kind zo hoog mogelijk te krijgen. Onze instructies worden op minimaal drie niveaus gegeven.

  • - Passend onderwijs

Als school zijn wij gespecialiseerd in het lesgeven aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

 

Waarden

Een openbare school, wat houdt dat in?
Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind.

 

Doelstellingen

Passe-Partout wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, (zelf)reflecterende en verantwoordelijke wereldburgers. Een school waar elk talent de ruimte krijgt. 

Op hun beurt moeten de kinderen zich ook gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We hechten op onze school veel waarde aan heldere regels, die zorgen voor rust en regelmaat. In zo’n klimaat ontwikkelen kinderen zich het best, kunnen ze zich concentreren en gaat energie niet verloren aan bijzaken.


Algemene contactgegevens
18BL Passe-Partout
Tel: 06-23229736
https://www.obspassepartout.nl
directienes@obspassepartout.nl
Locaties
Passe-Partout, kindcluster II
Marcel Duchampplein 802
3059 RD Rotterdam
Gebied Alexander
Passe-Partout, kindcluster IV
Kosboulevard 5
3059 XZ Rotterdam
Gebied Alexander
Kenmerken
Earlybird
Minerva